#RodzinnaMajówka – 1 maja. Dobre przygotowanie się do sakramentu małżeństwa

723

Przed nami pierwsza w tym roku „majówka”, czyli nabożeństwo poświęcone Matce Bożej. Od wieków wierni gromadzą się nie tylko w kościołach, ale także przy ukwieconych figurach i kapliczkach ustawionych na rozstajach dróg czy na skrzyżowaniach miejskich ulic. Na „majówkę” przychodzą znajomi, sąsiedzi, a często całe rodziny. W tym roku zapraszamy na domową rodzinną modlitwę. Warto przygotować takie miejsce, które skłaniać będzie do modlitwy.

Pieśń na rozpoczęcie: Chwalcie łąki umajone..

W maju, śpiewając Litanię Loretańską do Matki Bożej, rozważamy tytuły sławiące Najświętszą Maryję Pannę – Matkę Boga i naszą Matkę. W pierwszej części zapraszamy do tej właśnie modlitwy:

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 1: Dobre przygotowanie się do sakramentu małżeństwa

Narzeczeństwo jest ważnym czasem w życiu osób, które pragną na zawsze zjednoczyć się w sakramencie małżeństwa nierozerwalnym węzłem. Nowy Testament, podobnie jak i Stary Testament, mówi o narzeczeństwie w sensie dosłownym i metaforycznym, jako o czasie szczęścia, radości i przygotowania do małżeństwa. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście Józef i Maryja, którzy są narzeczonymi w sensie dosłownym, już zaręczonymi, ale zgodnie z żydowskimi zwyczajami i tradycją mieszkającymi jeszcze oddzielnie w domach swoich rodziców. Właśnie wówczas miało miejsce Zwiastowanie, o którym mówi Ewangelia według św. Łukasza (1,26-38)… [fragment]

Na zakończenie nabożeństwa módlmy się za wszystkich narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie: Królowej Anielskiej śpiewajmy…

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.