Rozważania “Na szczycie”. II Niedziela Wielkiego Postu

485

Konferencję na II Niedzielę Wielkiego Postu przygotował ks. dr Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.


Liturgia Słowa na II Niedzielę Wielkiego Postu, rok B:

  • Czytanie I:
    • Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 – Ofiara Abrahama
  • Czytanie II:
    • Rz 8, 31b-34 – Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
  • Ewangelia:
    • Mk 9, 2-10 – Przemienienie Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.