Ks. Mariusz Krycia – administratorem parafii w Pawłowicach

1436
Ks. Mariusz Krycia. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Marek Solarczyk mianował ks. Mariusza Krycię, wikariusza parafii pw. Matki Odkupiciela w Radomiu, administratorem parafii Pawłowice (dekanat Lipsko).

We wtorek biskup radomski przyjął rezygnację z urzędu proboszcza ks. kan. Jana Rudniewskiego i przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za jego posługę duszpasterską w parafii Pawłowice. Ks. Jan Rudniewski urodził się w 1947 roku. Pochodzi z parafii Sucha koło Pionek. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1972 roku. Pracę w parafii Pawłowice rozpoczął w 2000 roku. Dał się poznać jako świetny gospodarz, organizator, człowiek pełen pomysłów, z darem zjednywania sobie ludzi, o czym świadczy m.in. liczna grupa ministrantów, schola, współpraca z Radą Parafialną, sołtysami, jednostkami OSP, szkołami itp. W Mszy św. uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz powiatowych: Józef Sosnowski, przewodniczący Rady Powiatu Lipsko, wiceprzewodniczący Kazimierz Czerwonka oraz Romuald Kowaleczko, Marek Szymczyk, burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, delegacje OSP, KGW, sołtysi, Radni Rady Miasta i Gminy Solec nad Wisłą oraz mieszkańcy parafii Pawłowice.

Ksiądz Mariusz Krycia ma 48 lat. Pochodzi z parafii Sarnówek koło Sienna. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1997 roku w katedrze Opieki NMP w Radomiu z rąk bp. Edwarda Materskiego. Był wikariuszem w Klwowie, Suchedniowie, Gielniowie, Świerżach Górnych, a od 2011 roku w parafii pw. Matki Bożej Odkupiciela na os. Południe II w Radomiu. W 2018 roku bp Henryk Tomasik mianował go duszpasterzem odpowiedzialnym za Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w dekanacie Radom – Południe.