Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Radomskiej

2134

Co to jest Ruch Rodzin Nazaretańskich?

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin.

Powstał w Polsce w 1985 r. w celu pogłębienia życia Ewangelią. Inicjatorem Ruchu był ks. Tadeusz Dajczer, który wraz z ks. Andrzejem Buczelem i grupą osób świeckich utworzyli w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną. Poszukiwali oni dróg nieustannego nawracania się umacniania wiary. W ciągu dwóch lat Ruch rozprzestrzenił się na terenie Polski. Duchowość RRN nawiązująca do komunii życia z Chrystusem, przyczyniła się do jego szybkiego rozwoju wśród innych narodowości w Europie i poza nią.

Duchowość

Ruch czerpie inspirację z Ewangelii, którą chcemy realizować w codzienności naszego życia, w postawie i myśli. Specyfiką RRN jest kultywowanie życia wewnętrznego zgodnie z klasycznymi wzorami ukazanymi przez świętych. Wśród podstawowych wartości widzimy dziecięctwo duchowe, bezgraniczne zaufanie Jezusowi, prostotę, pokorę i wierność Bogu w rzeczach małych.

Najważniejszym wzorem do naśladowania dla uczestników Ruchu jest życie Jezusa w Nazarecie – życie ukryte w Bogu oraz życie Maryi, która również pozostając w ukryciu, podążała drogą pokory, ubóstwa i wierności. Członkowie Ruchu w Matce Bożej widzą Matkę Kościoła i dlatego zawierzają się jej na wzór na św. Jana Apostoła.

W celu rozwoju życia wewnętrznego RRN zachęca w swej pracy ewangelizacyjnej do częstego i pełnego udziału w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, regularnej spowiedzi i systematycznej lektury Pisma św. W RRN zaleca się korzystanie z pomocy duchowej kapłana, co może przybrać formę kierownictwa duchowego.

Działalność

Jednym z głównych apostolskich celów Ruchu jest ewangelizacja rodziny. Próbujemy szukać takich postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stałyby się bliskie współczesnemu człowiekowi.

RRN jest ukierunkowany na rodziny ale gromadzi również różne inne osoby: osoby samotne, kapłanów, zakonników, młodzież, dzieci, osoby poszukujące, jak i te, które już Boga “odnalazły”. Ważne jest jedynie autentyczne pragnienie spotkania z Bogiem.

Spotkania o charakterze modlitewnym, z reguły raz w tygodniu, prowadzone są zazwyczaj przez animatorów świeckich i mają różne formy: od czytania i rozważania treści materiałów formacyjnych do dzielenia się świadectwem życia. Spotkania dzieci lub młodzieży mają elastyczną formułę odpowiadającą młodszemu wiekowi uczestników, np. zabawy czy gry dydaktyczne lub rozmowy.

W diecezji radomskiej Ruch Rodzin Nazaretańskich posiada od 2003 r. prawną formę Stowarzyszenia Rodzin Nazaretańskich.


Kontakt

ks. Radosław Wroński, radusw@op.pl

W: www.rrn.radom.pl