Słowo Biskupa Radomskiego na Boże Narodzenie 2022

716
Bp Marek Solarczyk umieszcza figurkę Dzieciątka Jezus w żłóbku. Kaplica WSD w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Moi Drodzy!

Uroczystość Narodzenia Pańskiego pozwala nam na nowo przeżyć tajemnicę bliskości Boga i zawierzyć Jego opiece nasze życiowe sprawy.

Dziękuję wam za ofiarne i pełne duchowej troski przeżycie czasu Adwentu. Tak wiele dzieci, młodzieży i starszych osób przyjęło z ufnością wołanie św. Jana Chrzciciela, aby odnowić swoje życie i umocnić wiarę. Wasze uczestnictwo w Mszach Świętych roratnich, refleksja rekolekcyjna i przyjmowane sakramenty sprawiły, że staliście się także zwiastunami i opiekunami dzieł Boga w życiu innych ludzi.

Dziękuję kapłanom, którzy z oddaniem św. Józefa stali się opiekunami tajemnic Boga w życiu wiernych i poprzez swoja posługę pomogli im odnaleźć i odnowić osobistą więź z Bogiem.

Niech macierzyńskie oddanie i wstawiennictwo Matki Bożej będzie wsparciem dla wszystkich rodzin, a szczególnie niech umacnia tych, którzy doświadczają trudności i tracą nadzieję wobec przeżywanych wyzwań.

Dla całej wspólnoty diecezji radomskiej i tych, którzy jednoczą się z nami, wypraszam mocy Bożego błogosławieństwa i życzę, abyśmy odnowili nasze życie z Bogiem, umocnili jedność w naszych rodzinach, parafiach i całej wspólnocie Kościoła radomskiego oraz stali się świadkami Boga dla innych.

Niech słowa „Orędzia z groty betlejemskiej” pomogą nam dobrze przeżyć piękny czas Narodzenia Pańskiego:

Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się siebie samego.

Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo.

Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się mnie nie lękał.

Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.

Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.

Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.

Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się „synem Bożym”.

Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.

Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.

Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

Wasz biskup Marek