Srebrny Jubileusz sakry Biskupa Henryka Tomasika – zaproszenie

1265
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

„Zapraszamy serdecznie wszystkich tworzących nasz Kościół Radomski do wspólnej modlitwy dziękczynnej. Zgromadźmy się przy naszym Biskupie w katedrze radomskiej w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2018 roku, o godz. 18.00.” – zapraszają biskupi Adam Odzimek i Piotr Turzyński.

Drodzy Diecezjanie,

W życiu naszych rodzin, wspólnot i instytucji przeżywamy z radością różne jubileusze i rocznice. Nasza Diecezja Radomska istniejąca już 25 lat chce z wdzięcznością zauważyć i świętować srebrny jubileusz biskupstwa swojego Pasterza, Księdza Biskupa Henryka Tomasika.

Jubilat przyjął święcenia biskupie z rąk św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie w dniu 6 stycznia 1993 roku. Sakrę biskupią przyjęło w tym dniu dziesięciu innych biskupów z różnych krajów świata. Wydarzenie to dawało radość odczucia powszechności Kościoła Chrystusowego. Jan Paweł II posyłał nowo wyświęconych biskupów do posługi w Kościele słowami: „Jak Mędrcy ze Wschodu stańcie się Sługami Bożej Epifanii”.

Ksiądz Biskup Henryk Tomasik przyjął jako myśl przewodnią swojej posługi w Kościele słowa z Modlitwy Pańskiej „Adveniat Regnum Tuum” („Przyjdź Królestwo Twoje”). Najpierw Biskup Henryk ofiarnie służył w Diecezji Siedleckiej, natomiast dnia 16 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza Biskupa Biskupem Diecezjalnym Radomskim. Ingres do katedry radomskiej naszego nowego Pasterza miał miejsce 14 listopada 2009 roku.

Zapraszamy serdecznie wszystkich tworzących nasz Kościół Radomski do wspólnej modlitwy dziękczynnej. Zgromadźmy się przy naszym Biskupie w katedrze radomskiej w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2018 roku, o godz. 18.00.

Biskup Adam Odzimek
Biskup Piotr Turzyński