Kapłańskie święcenia A.D. 2021

1215
Nowi kapłani Diecezji Radomskiej. 2021. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Marek Solarczyk udzielił święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu sześciu diakonom. Liturgia święceń odbyła się w sobotę (29 maja) w radomskiej katedrze pw. Opieki NMP.

Witając zebranych bp Marek powiedział:

– Jak wielka nadzieja wypełnia dzisiaj naszą wspólnotę modlitwy, kiedy rozpoczynamy liturgię, podczas której pięciu diakonów Kościoła radomskiego i jeden ojciec filipin przyjmą święcenia w stopniu prezbitera. Witam was serdecznie. Dziękuję za tę obecność, za gotowość do modlitwy: księżom biskupom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego, wam, drodzy rodzice, rodziny, przyjaciele i wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, łączący się z nami poprzez transmisje. Są z nami ci wszyscy, dla których to, co się tutaj dokonuje, to Boże dzieło w naszej wspólnocie Kościoła radomskiego, jest ważne. Stajemy w tej wyjątkowej wspólnocie ducha, modlitwy i Kościoła prosząc, aby sakrament święceń prezbiteratu w życiu was, drodzy synowie, przyniósł jak najpełniejsze owoce świętości. – mówił.

Liturgia święceń kapłańskich rozpoczęła się po odczytaniu Ewangelii. Jej pierwszym punktem była przedstawienie i wybór kandydatów do święceń; nazwiska i parafie pochodzenia diakonów odczytał ks. Jarosław Wojtkun, rektor radomskiego seminarium. To: Dominik Idziak z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieńcu Iłżeckim, Cezary Jagiełło z parafii pw. św. Jana Pawła II na radomskim Sadkowie, Krystian Korba z parafii pw. Narodzenia NMP w Szydłówku, Dominik Kowalewski z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach, Kacper Piotrowski-Stajniak z parafii pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu oraz Krzysztof Wiśniewski z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.

Następnie bp Marek Solarczyk wygłosił homilię. Odniósł się w niej do Liturgii Słowa oraz do przeżywanego Roku Świętego Józefa.

Zwieńczeniem dzisiejszej liturgii w darze słowa był ten fragment z Ewangelii św. Mateusza i te wyjątkowe słowa Chrystusa mówiącego o soli ziemi i świetle świata. W nich właściwie się skupia, to co przywołaliśmy. Księga Kapłańska w drugim rozdziale zaznacza, że każda ofiara pokarmowa, która był składana Bogu, w tradycji Starego Testamentu musiała być posolona. To miała być sól przymierza. A kiedy nie ma soli przymierza, to nie ma wrażliwości na Boga. Kiedy nie ma wrażliwości na Boga, to człowiek zostaje sam. Modlimy się za Was Drodzy Synowie, abyście byli taką solą przymierza – mówił podczas homilii biskup radomski Marek Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

Po homilii przyszli kapłani wyrazili wolę przyjęcia święceń kapłańskich oraz zobowiązań z nich wypływających. Złożyli przyrzeczenia dotyczące m.in. modlitwy, sprawowania sakramentów i głoszenia Ewangelii zgodnie z nauką Kościoła katolickiego oraz przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi i jego następcom. Zwieńczeniem tej części było wezwanie wstawiennictwa świętych; w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych kandydaci do święceń leżeli krzyżem.

Wyrażenie woli przyjęcia święceń i przyrzeczenia:

 

Najważniejszym momentem święceń jest nałożenie rąk na głowę wyświęcanego kapłana. Ten starożytny gest wykonali w ciszy – prócz Biskupa Marka – również obecni na liturgii biskup Piotr Turzyński i biskup-senior Henryk Tomasik oraz kapłani, wśród których byli przedstawiciele zarządu seminarium, księża proboszczowie rodzinnych parafii kandydatów oraz przełożeni radomskich filipinów. Po nałożeniu rąk na wybranych, Biskup Marek wypowiedział modlitwę święceń:

„… Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu; odnów w ich sercach Ducha świętości; niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły aż na krańce ziemi. Niech razem z nami będą wiernymi szafarzami Twoich misteriów, aby lud Twój odnawiał się przez odradzające obmycie chrztu świętego, czerpał pokarm z Twego ołtarza; aby grzesznicy doznawali łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia w słabości. Niech złączeni z nami, wypraszają Twoje miłosierdzie * nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce i nad całym światem…” (fragment)

Modlitwa święceń:

 

Bp Marek nowo wyświęconym kapłanom osobiście zmienił sposób noszenia stuły z diakońskiej (przewieszonej na skos przez lewe ramię) z na ten właściwy prezbiterom, a nowi kapłani dopełnili strój mszalny zakładając ornaty. Następnie namaścił dłonie neoprezbiterów Krzyżmem i przekazał naczynia do sprawowania Mszy św.: pateny z chlebem i kielicha z winem. Całość liturgii święceń zamknął „pocałunek pokoju” – gest powitania nowo wyświęconych we wspólnocie kapłańskiej.

W dalszej części Mszy świętej nowi kapłani stanęli obok Biskupa Radomskiego i sprawowali Eucharystię jako koncelebransi.

Na zakończenie uroczystości w imieniu nowo wyświęconych zabrał głos ks. Krystian Korba. Podziękował za lata formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, za otrzymany sakrament święceń, a rodzicom – za lata wychowania.

– Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki za powołanie, którym nas obdarzył i za otrzymane święcenia prezbiteratu, które są dla nas wielką łaską. Cieszymy się, że możemy odpowiedzieć na Boże wezwanie i celebrować Najświętsze Tajemnice. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, których Pan Bóg postawił na naszej drodze życia, wszystkim obecnym, oraz łączącym się za pośrednictwem mediów i internetu. – powiedział.

Ks. Krystian Korba, podziękowanie:

 

Na zakończenie bp Marek Solarczyk udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

W niedzielę neoprezbiterzy odprawią pierwsze Msze święte (prymicje) w swoich rodzinnych parafiach, a już niebawem zostaną posłani przez biskupa na pierwsze placówki duszpasterskie.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.