Święta Joanna Beretta Molla

1184
Św. Joanna Beretta Molla

ŚWIĘTA JOANNA BERETTA MOLLA Patronka matek Patronka Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej.

Wspomnienie: 28 kwietnia

JOANNA BERETTA MOLLA. Gianna Beretta Molla urodziła się 4 października 1922 w Magencie k. Mediolanu. W młodości zaczęła działać w Akcji Kato­lickiej oraz Stowarzyszeniu Wincentego a Paulo. Po uzy­skaniu dyplomu z medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Pavia w 1949, otworzyła klinikę medyczną w Mesero (koło Magenty) w 1950. Zrobiła specjalizację z pediatrii na Uniwersytecie w Mediolanie w 1952 r., gdzie później kon­tynuowała swoją praktykę lekarską. Równolegle z karierą zawodową aktywnie działała w Akcji Katolickiej.

W 1952 zdała egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii z naj­wyższą liczbą punktów. Osiedliła się w Mesero. Mieszkańcy wkrótce rozpoznali w niej bardzo cenną perłę. Wzywano ją dniem i nocą. Nigdy nie odmawiała, bez względu na zmęczenie. Zawsze powtarzała, że ona tylko pielęgnuje, a Pan leczy. Modlitwa poprzedzała i zawsze towarzyszyła wszelkim, wykonywanym przez nią czynnościom lekarskim. Przede wszystkim lubiła leczyć dzieci i mamy. To powód, dla którego wybrała pediatrię. Joanna wiedziała, że choroba jest uprzy­wilejowanym momentem apostolatu. Marzyła, by móc wyjechać daleko jak jej siostra Wirginia, lekarka-misjonarka, do Indii i Albert, również lekarz-misjonarz, ale w Brazylii, gdzie zbudował szpital. W 1949 była już prawie spakowana, by jechać do Brazylii. Jednak droga zaprowadziła ją gdzie indziej. Tego właśnie roku Joanna spotkała Piotra Molla z Mesero, o 10 lat starszego od siebie.

Syn szewca, Piotr, inżynier, kierował ważną fabryką produktów z drewna, która zatrudniała 3500 robotników. Był pobożnym mężczyzną i podobnie jak Joanna działał w Akcji Katolickiej. Joanna nie od razu była zdecydowana na małżeństwo. Gorliwie modliła się i prosiła o modlitwę, aby poznać wolę Bożą. Wyjechała nawet do Lourdes, «aby poprosić Dziewicę o wskazanie, co powinna uczynić: wyjechać na misje czy wyjść za mąż» Spowiednik powiedział jej wów­czas: «Załóż rodzinę. Tak bardzo potrzeba dobrych matek!»

Okres wzajemnego poznawania Joanny i Piotra był jednak długi. Dopiero w niedzielę 20 lutego 1955 Piotr zapytał Joannę, czy chce zostać jego żoną. Naza­jutrz, po nocy modlitwy Joanna posłała Piotrowi list, który poruszył jego serce:

«Naprawdę chciałabym cię uczynić szczęśliwym i być tą, której pragniesz: dobrą, wyrozumiałą, gotową do poświęceń, których życie od nas zażąda. Jeszcze ci nie powiedziałam, że jestem stworzeniem spragnionym uczucia i bardzo wrażliwym. Kiedy żyli moi rodzice, ich miłość mi wystarczała… Teraz, kiedy jesteś ty, już cię kocham i chcę oddać się tobie, aby założyć rodzinę prawdziwie chrześcijańską.» Zaręczyny odbyły się 11 kwietnia. Narzeczeni wymienili listy promienie­jące wiarą i radością. Oto fragmenty tych listów: Piotr – Dziękuję Panie za to, że dałeś mi Joannę, jako bardzo łagodną towarzyszkę mego życia. Spraw, byśmy się kochali zawsze miłością najmocniejszą, najłagodniejszą i czystą. Spraw, abym był jej godzien i by nasza rodzina była święta i błogosławiona w Niebie; Joanna, w chwili zbliżania się ślubu: „Jeszcze tylko kilka dni. Jestem wzruszona zbliżając się do sakramentu miłości. Staniemy się współpracownikami Boga w stwarzaniu, możemy Mu dać dzieci, które Go będą kochać i służyć Mu.

24 września 1955 Joanna wzięła ślub z Piotrem Mollą, przy którym asy­stował Józef Beretta w Magnenta, gdzie została ochrzczona. Małżeństwo osiedliło się w Pontenuovo między Magnenta a Mediolanem, w służbowym domu. Joanna nadal wykonywała zawód lekarza w Mesero. Od czasu do czasu towarzyszyła Piotrowi w podróżach za granicę. Małżonkowie bardzo lubili wyjścia na kon­certy i do teatru do Mediolanu, chętnie jeździli na nartach w Alpach. Wiedli nor­malne życie wykształconego i kochającego się małżeństwa. Każdy dzień kończyli różańcem.

W listopadzie 1956 Joanna urodziła syna Pierluigiego, w grudniu 1957 córkę Mariolinę a w lipcu 1959 córkę Laurettę. We wrześniu 1961, pod koniec drugiego miesiąca ciąży, w jej macicy rozwinął się włókniak. Mimo tzw. wskazań medycznych do przerwania ciąży, zdecydowała się donosić ją do końca. 21 kwiet­nia 1962, urodziła się jej kolejna córka Gianna Emanuela. Pomimo starań lekarzy rankiem 28 kwietnia Joanna Beretta Molla zmarła w wieku 39 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zapalenie otrzewnej. Spoczywa na cmentarzu w Mesero.

Papież Paweł VI w czasie modlitwy Anioł Pański w niedzielę 23 września 1973 określił ją jako: „młodą matkę z diecezji Mediolańskiej, która by dać życie córce poświęciła swoje w świadomej ofierze”.

Papież Jan Paweł II beatyfikował Joannę 24 kwietnia 1994, podczas Światowego Roku Rodziny, a w szóstą niedzielę Wielkanocną, 16 maja 2004, kanonizował. Na uroczystej Mszy św. byli obecni m.in. mąż Joanny i najmłodsza córka Gianna Emanuela. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny Piotra Molli.

Ks. bp Zygmunt Zimowski w 2007 roku ustanowił świętą Joannę Berettę Molla patronką Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej.