Szkoła zakrystianów

1100

Ośrodek Formacji Liturgicznej w Zawichoście (Siostry Jadwiżanki) organizuje w dniach 2-7 września 2018 r. szkołę zakrystianów.

Z pewnością warto zachęcić osoby posługujące w naszych zakrystiach do skorzystania z tej formy podniesienia własnych kwalifikacji.

Więcej informacji: