Trzeźwość w rodzinie

812
Marsz dla Życia i Rodziny 2017. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Kościół ciągle wzywa swoich wiernych do zachowania trzeźwości. Czyni to szczególnie w miesiącu sierpniu, który jest miesiącem abstynencji. Wielu odpowiada na ten apel, aby w ten sposób duchowo wspierać osoby uzależnione i ich rodziny.

Najważniejszą rolę w kształtowaniu właściwych postaw wobec alkoholu odgrywa rodzina. Rodzina jest tym miejscem, w którym powinna kształtować się postawa wobec wszelkich uzależnień. Rodzina jest miejscem, w którym dzieci, patrząc na przykład rodziców, mogą uczyć się trzeźwości i szacunku dla postawy abstynenckiej. Dzieci, które widzą, że ich rodzice potrafią żyć bez alkoholu, otrzymują od najbliższych sobie osób niezastąpiony przykład.

Wartość trzeźwości w dzisiejszym świecie

W dzisiejszych czasach coraz bardziej jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zniewolenia i uzależnienia. Nadal w wielu środowiskach niemodny i zacofany jest człowiek, który nie pije. Wychowanie do życia w trzeźwości powinno mieć miejsce od najmłodszych lat. Warto także pokazać, że życie w trzeźwości ma wielką wartość. Tymczasem coraz częściej spotyka się rodziców z małym dzieckiem na piwie, czy częstujących nastolatka alkoholem, argumentujących, że lepiej, żeby napił się w domu, niż pił z kolegami. Niestety, skutek takich działań jest inny, a takie zachowanie ze strony rodziców często staje się przyzwoleniem na spożywanie alkoholu. Alkohol dla młodego człowieka często jest wyjściem do sięgnięcia po coś więcej.

Każda rodzina dotknięta problemem alkoholowym przechodzi swoisty dramat. Alkohol jest przyczyną wielu cierpień i nieszczęść. Walka o powrót do normalności jest bardzo długa i trudna i nie zawsze kończy się zwycięstwem.

Postawa trzeźwości przykładem dla innych

Trzeźwość ma głęboką wartość duchową, wychowawczą i społeczną. Człowiek trzeźwy to człowiek wolny, mający poczucie własnej wartości, umiejący świadomie podejmować decyzje. Trzeźwość jest siłą naszych rodzin, ma ogromny wpływ na właściwe relacje i wychowanie młodego pokolenia w duchu prawdziwych wartości. Dlatego należy podejmować wszelkie działania o zachowanie trzeźwości. Warto przez swoją postawę być przykładem dla innych, a także wsparciem dla tych, którzy chcą wrócić na właściwą drogę. Podjęcie dobrowolnej abstynencji nie tylko kształtuje naszą osobowość, ale jest darem, jaki możemy ofiarować Bogu za drugiego człowieka w walce o niego.

Rola wspólnot w walce o trzeźwość

Ogromne znaczenie w tej walce ma wiara w Boga i drugi człowiek. Determinacja bliskich, ich czynna miłość i wsparcie pozwalają przetrwać najtrudniejsze chwile. Dużą pomocą na drodze do trzeźwości są także terapie we wspólnotach ludzi zmagających się z podobnymi problemami. Wiele osób w intencji ludzi uzależnionych deklaruje dożywotnią modlitwę i dobrowolną abstynencję, przystępując do „Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”, której inicjatorem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. „Proces wyzwolenia będzie postępował w miarę, jak miłość braterska zagnieździ się w sercach ludzi i zacznie owocować w nowym sposobie ich życia, w nowym sposobie układania stosunków międzyludzkich” – pisał ks. Franciszek Blachnicki.