Tylko 1%, a często daje życie

1659

– Widzimy potrzebę wspierania ludzi chorych w każdym wieku. Bywa, że naprawdę życie zależy od 1%. – mówi ks. Robert Kowalski i zachęca do przekazania 1% na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej.

Wypełniając deklaracje podatkowe (popularne PIT-y) zastanawiamy się często, której organizacji pożytku publicznego (OPP) przekazać 1% podatku. Może warto zwrócić uwagę na Caritas Diecezji Radomskiej, o której działalności opowiada jej dyrektor – ks. Robert Kowalski:

– Caritas Diecezji Radomskiej jest bezpośrednim odbiorcą, ale też bezpośrednim przekazicielem środków zebranych z 1%. Wśród nas są osoby chore i potrzebujące, które nie poradzą sobie bez naszej pomocy. Choroba często sprawia, że potrzebne są stałe, systematyczne środki i mamy wśród naszych podopiecznych takie osoby, które dzięki naszej pomocy mogą żyć i leczyć się. – mówi ks. Robert Kowalski.

Pozyskane środki przeznaczane są m.in. na dofinansowanie kosztów leczenia i zakup sprzętu rehabilitacyjnego; leczenie, dożywianie, edukację i wypoczynek dzieci; pomoc rodzinom wielodzietnym oraz pomoc rodzinom w sytuacjach losowych.

– W roku 2018 w ramach ścisłej współpracy dzięki akcji 1% indywidualnie wsparliśmy 29 osób: 10 dzieci i 19 osób dorosłych. Są to osoby bardzo chore, które również w tym roku będą potrzebować naszej pomocy. – mówi ks. Robert i dodaje: – Ludzie, którzy wracają ze szpitali do swoich domów, często wymagają dalszej opieki oraz leczenia. Do fachowej opieki potrzebny jest sprzęt, który my, jako Caritas, w naszych wypożyczalniach możemy zaofiarować. W ubiegłym roku nabyliśmy kolejne 35 łóżek elektrycznych, 4 koncentratory tlenu i 2 ssaki do naszych 4 wypożyczalni: w Radomiu, Drzewicy, Starachowicach i Kozienicach. W ciągu roku notuje się ponad 1200 wypożyczeń.

Udało się to zrobić dzięki ludziom, którzy przekazali swój 1% na potrzeby Caritas Diecezji Radomskiej. A było ich w ub. roku ponad 8 tyś., dzięki którym zebrano 606.686,85 zł (dla porównania w ramach akcji 1% za 2016 zebrano kwotę 536.005,41 zł od ponad 7,5 tyś. podatników.

– Dziękując za przychylność dla Caritas w ubiegłym roku – wraz z Księdzem Biskupem Henrykiem Tomasikiem oraz naszymi Podopiecznymi zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na rzecz OPP Caritas Diecezji Radomskiej, KRS 0000 222 733 która swoją akcję prowadzi pod hasłem: Czasami życie zależy od 1%. Widzimy potrzebę wspierania ludzi chorych w każdym wieku. Bywa, że naprawdę życie zależy od 1%. Dziękujemy za zaufanie. Razem możemy więcej. – zachęcają ks. Robert Kowalski i ks. Damian Drabikowski, dyrektorzy Caritas Diecezji Radomskiej.

W czasie spotkania z ks. Robertem, do radomskiej Caritas przy ul. Kościelnej 5 w Radomiu, przywieziono kolejne łóżka elektryczne dla chorych.