“Viventi Caritate” dla Sióstr Dominikanek z Broniszewic

654
Viventi Caritate 2018. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Tegoroczna statuetka „Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością” trafiła do Sióstr Dominikanek z Broniszewic.

W święto św. Łukasza, patrona lekarzy, w katedrze radomskiej uczono 17. rocznicę śmierci Biskupa Jana Chrapka i modlono się za radomską służbę zdrowia. Mszy św. przewodniczył bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski.

Na zakończenie uroczystości została wręczona statuetka „Viventi Caritate – Żyjącemu miłością”. Co roku przyznaje ją Fundusz Biskupa Jana Chrapka za pełnienie dzieł miłosierdzia.

W tym roku tą nagrodą zostały uhonorowane Siostry Dominikanki, które prowadzą „Dom dla Chłopaków” w Broniszewicach.

– Żyjącemu Miłością. Cieszymy się, że w tym roku nagrodę przyznawaną przez Fundusz im. bpa Jana Chrapka otrzymały nasze Siostry z Domu Chłopaków w Broniszewicach. Właśnie współczesna historia placówki, pełna niezłomnej wiary sióstr, zawierzenia Opatrzności, ujmującej umiejętności zachęty do wielkiej hojności darczyńców, jest niezwykła. Właśnie taką wiarą, działaniem sióstr i hojnością darczyńców wybudowany został nakładem ok. 7 mln. zł. nowy dom dla chłopców – mówił Zbigniew Miazga, prezes Fundusz im. bpa Jana Chrapka.

Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, grupom oraz instytucjom szczególnie zaangażowanym w działalność charytatywną, wychowawczą, kulturalną czy społeczną. Nazwa nagrody nawiązuje do słów zmarłego tragicznie przed 17 laty drugiego biskupa diecezji radomskiej, Jana Chrapka: Dzielmy się miłością, aby otaczający nas świat ludzi wszelako potrzebujących stał się piękniejszym i bardziej braterskim.

Za wyróżnienie podziękowała s. Eliza Myk:

– Ta nagroda to uśmiech Pana Boga dla naszego zgromadzenia. Tak trudna praca, jaką prowadzimy, potrzebuje tego uśmiechu. Warto żyć miłością. Dziękujemy za przyznanie tej nagrody i serdecznie zapraszamy do Broniszewic w Wielkopolsce, do domu, który jest cudem – powiedziała s. Eliza.

Do tegorocznej nagrody „Viventi Caritate” byli również nominowani: br. dr Mariusz Kuskowski ze Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie, Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” z Opoczna, Fundacja „Zagraj w Zielone” z Radomia oraz nominowany pośmiertnie ks. inf. Adam Stanios.

Podczas liturgii zaśpiewał chór „Gospel Radom”.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.