Zmarł ks. infułat Bonifacy Miązek [aktualizacja]

2504
Ks. inf. Bonifacy Miązek (1935-2018)

Był poetą, krytykiem literackim i historyk literatury, profesorem Uniwersytetu Wiedeńskiego i kapłanem Diecezji Radomskiej. Zmarł w Wiedniu w 84. roku życia i 60. roku kapłaństwa.

Ks. Bonifacy Miązek urodził się 27 marca 1935 w Kolonii Szczerbackiej (niedaleko Końskich). W 1954 roku zdał maturę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Końskich i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1959 roku. Przez sześć lat pracował jako wikary i nauczyciel religii w diecezji sandomierskiej.

W październiku 1965 roku wyjechał wraz grupą księży na wycieczkę do Rzymu, odłączył się w Wiedniu i poprosił o azyl polityczny w Austrii. To uchroniło go od aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa, która interesowała się nim ze względu na kontakt z paryską „Kulturą”.

Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim, a następnie został wykładowcą literatury polskiej na tej uczelni. W 1972 roku obronił pracę doktorską, a w 1984 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem licznych prac naukowych w języku niemieckim i polskim oraz 5 tomów poezji.

Jest też laureatem wielu nagród literackich; m.in. dwukrotnie otrzymał nagrodę literacką „Wiadomości”: w 1967 r. za tom poezji Ziemia otwarta oraz w 1971 r. za antologię poezji kapłańskiej Słowa na pustyni, do której wstęp napisał ks. Karol Wojtyła. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Po przejściu na emeryturę powrócił do Polski i zamieszkał w Końskich przy parafii św. Mikołaja. W 2005 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Końskie. W sierpniu 2012 roku wrócił do Austrii i zamieszkał w Breitenfurt bei Wien, gdzie był kapelanem klasztoru.

W 2015 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne  zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Austrii, za promowanie i popularyzowanie polskiej kultury.

Zmarł 17 października 2018 roku po wyczerpującej chorobie.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 26 października 2018 r., w parafii Ruski Bród.

Porządek uroczystości:

  • godz. 9.30 – wprowadzenie ciała Księdza Infułata do kościoła parafialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ruskim Brodzie i czuwanie modlitewne
  • godz. 12.00 – Msza Święta pogrzebowa, a po niej złożenie ciała zmarłego Księdza w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym.