W drogę z nami wyrusz, Panie…

2023
40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej - dzień 1. Foto: ks. Stanisław Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Już po raz 40. wyruszyła Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki to: „Napełnieni Duchem Świętym”. Pątnicy wyruszyli 6 sierpnia; przed nimi 8 dni marszu i ponad 200 kilometrów drogi.

Mszy św. inaugurującej pielgrzymkę na Jasną Górę przewodniczył bp Henryk Tomasik. Na placu za Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu zgromadzili się pielgrzymi z I i II kolumny radomskiej oraz ich krewni i przyjaciele. W kolejne dni sierpnia na szlak wyjdą pielgrzymi ze Starachowic, Skarżyska Kam., Końskich i Opoczna oraz pielgrzymi-biegacze. Wszyscy spotkają się w Mstowie 13 sierpnia o poranku, by tego samego dnia popołudniu dość na Jasną Górę i pokłonić się Czarnej Madonnie.

Bp Henryk Tomasik w homilii przypomniał co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym. – Zostaliśmy napełnieni Duchem Św. już w momencie chrztu św. Zostaliśmy w szczególny sposób napełnieni Duchem Św. w sakramencie bierzmowania; otrzymaliśmy misję budowania Chrystusowego Kościoła… ale o tym zapominamy. W czasie tych „rekolekcji w drodze” chcemy uświadomić sobie tę prawdę. Chcemy otwierać nasze umysły i serca, aby przez nas mógł działać Duch Św., a owocem tego będzie nasze zaangażowanie w tworzenie atmosfery wspólnoty, podejmowaniu zadań dla wspólnoty. Będziemy uczyli się wielkiej tajemnicy Kościoła, w którym piękną wartością jest współpraca wiernych świeckich i duszpasterzy. Będziemy uczyli się tajemnicy Kościoła, w której jest współpraca i poczucie odpowiedzialności za grupę, za całą pielgrzymkę, za całą diecezję. Owocem tego, że pozwolimy działać Duchowi Świętemu, jest bardziej dojrzała wiara i potem, po pielgrzymce, podejmowanie zadań wyrażających nasze poczucie odpowiedzialności za Kościół – mówił bp Tomasik.

Biskup przypomniał również o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – Dziękujemy za odzyskanie wolności. W czasie pielgrzymki będziemy pamiętać o tych, którzy składali swoją ofiarę życia, często bardzo młodego, o duszpasterzach, którzy czuwali nad duchem narodu, o naszych twórcach, którzy pisali ku pokrzepieniu serc i o tych, którzy w rodzinach uczyli języka polskiego, modlitwy, mówili o historii, czuwali nad rodziną. Będziemy prosić o to, aby każdy Polak dobrze korzystał z daru wolności – mówił biskup.

Bp Tomasik zachęcił również do modlitwy w intencji synodu biskupów o młodzieży, który w październiku odbędzie się w Rzymie. – To niezwykle ważne wydarzenie, którego bohaterami będą młodzi ludzie: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Potrzebna jest wielka modlitwa za naszą młodzież, aby była wierna Chrystusowi, aby dobrze odczytała także swoje powołanie życiowe. Ważne jest powołanie do życia rodzinnego – będziemy modlić się o to, by przygotowujący się do sakramentu małżeństwa poważne potraktowali to wydarzenie i przygotowali się i do małżeństwa i do sakramentu małżeństwa; to kształtowanie do dojrzałej postawy, której znakiem jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. – mówił ksiądz biskup.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

W tym roku Piesza Pielgrzymka Radomska wyruszyła po raz 40. W jej skład wchodzi ponad 40 grup rozłożonych w pięciu kolumnach (I i II radomska oraz skarżyska, starachowicka i opoczyńska).

[FAG id=8257]