W duchu jedności i odpowiedzialności

3564
Dzień Współnoty oaz I turnusu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ponad 800 uczestników pierwszego turnusu rekolekcyjnych oaz wakacyjnych uczestniczyło w Dniu Wspólnoty, który zorganizowano w ostrobramskim sanktuarium w Skarżysku-Kam.

– „Dzień Wspólnoty” to 13. dzień oazy. Hasłem roku, pod którym się spotykamy, są słowa: „Wolni i wyzwalający”, a to dlatego, że 40 lat temu na apel św. Jana Pawła II powstało dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Papież prosił, żeby przeciwstawić się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności – mówi ks. Krzysztof Dukielski, moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej.

Ks. Dukielski zauważa, że popularność rekolekcji Ruchu Światło-Życie nie maleje. W tym roku w Diecezji Radomskiej na oazach wyjedzie ponad 1150 uczestników i 125 osób kadry. To wzrost o około jedną piątą w stosunku do ubiegłego roku.

– Na pierwszym turnusie mamy 14 oaz i 2 oazy Domowego Kościoła. To daje 810 osób w tym 708 uczestników. Jedna oaza stała się historyczna: to pierwsza „Oaza Wędrowna”, którą zaplanował i poprowadził ks. Krzysztof Bochniak. Jej uczestnicy są bardzo zadowoleni, szczęśliwi, że dopisują historię Ruchu Światło-Życie naszej diecezji – mówi ks. Dukielski.

Czym są rekolekcje dla oazowiczów mówi s. Małgorzata Kobylarz, moderatorka diecezjalna Ruchu Światło-Życie.

– Dzisiejsza młodzież ma bardzo trudno, o wiele trudniej niż ileś tam lat temu. To nie chodzi tylko o trudność ze względu na własne zniewolenia, ale na mentalność świata. Oni muszą mieć w sobie dużo siły, żeby przezwyciężyć to, co ich otacza. Oaza wakacyjna to jest coś, co daje im pewność, że są ludzie, którzy myślą, tak jak oni. Mogą stąd czerpać siłę. To też takie ładowanie akumulatorów, jeśli chodzi o wspólnotę. Jeśli oni mają tę wspólnotę pozytywną, jest im łatwiej w świecie, do którego trafiają – mówi siostra.

Trzynasty dzień oazy, w którym rozważana jest różańcowa Tajemnica Zesłania Ducha Świętego, to zawsze „Dzień Wspólnoty”. Oazowicze zjeżdżają się w jedno miejsce – jak do wieczernika – aby doświadczyć jedności, wspólnie modlić się, a także spotkać się w duchu oazowej radości.

Dzień Wspólnoty oaz I turnusu odbył się w Skarżysku-Kam. Najpierw oazowicze spotkali się na hali miejscowego MOSiR-u, gdzie odbyło się przywitanie i prezentacja poszczególnych grup. Najważniejszym punktem była Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kam., której przewodniczył bp Henryk Tomasik. Popołudniowa część rozpoczęła się od agapy, czyli wspólnego posiłku, a zwieńczeniem była „godzina świadectw” oraz odebranie zobowiązań od nowych członków „Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”.

Biskup Henryk Tomasik w homilii podjął temat odpowiedzialności tak za życie indywidualne, jak również za wspólnotę, którą jest Kościół.

– „Powstań i świeć!” – to zaproszenie, które kieruje dzisiaj do nas Pan Bóg słowami proroka Izajasza. „Powstań” – to zakłada dynamizm; rezygnację z obojętności, ze stagnacji… Ale dalej: „świeć!”- zaproszenie do tego, aby oświecać innych, aby rozpromieniać drogi innym. Dzisiaj prosimy, aby to polecenie zrealizowało się w naszym życiu na dwóch poziomach: w naszym indywidualnym życiu, ale także we wspólnotowym świadectwie o Chrystusie, w budowaniu Chrystusowego Kościoła. Odpowiedzialność za każdą wartość, za Kościół. Prosimy dzisiaj Ducha Świętego, który jest źródłem mocy i jedności, aby nas najpierw oświecił, aby to Jego światło przez nas odbite mogło promieniować na innych. W naszych czasach i w Polsce, i w Kościele, i na świecie niezwykle cenną wartością jest to co jest zagubione i niedostrzegane: odpowiedzialność. Odpowiedzialność za każdą wartość, także odpowiedzialność za Kościół. Saint-Exupéry jest autorem tego pięknego porównania: „Być człowiekiem to znaczy być odpowiedzialnym”. Odpowiedzialnym za słowo, zadanie, drugiego człowieka, to wierność danemu słowu. Już teraz „świeć”, świeć odpowiedzialnością za drobne rzeczy, bo to będzie w przyszłości promieniowało na postawę odpowiedzialności w rodzinie, w małżeństwie, w miejscu pracy, w ojczyźnie. Jan Paweł II mówił byśmy byli ludźmi sumienia i tu uczył byśmy byli odpowiedzialni za to wielkie dziedzictwo, którym jest Kościół. Prosimy Ducha Świętego, aby w nas pogłębił rozumienie tej prawdy i aby w nas pogłębił poczucie odpowiedzialności o tę wielka rodzinę, jaką jest Kościół. – zachęcał bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 


MELDUNKI, PROPORCE, PIOSENKI

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.

MSZA ŚW. I AGAPA

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.