Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej

2685

W styczniu 1993 roku, w trakcie wizyty ad limina apostolorum biskupów polskich w Watykanie, Papież Jan Paweł II zwracając się do nich powiedział między innymi:

Niezastąpionym ośrodkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.

W dekrecie Apostolicam actuositatem Soboru Watykańskiego II oraz adhortacji Christifideles Laici Papieża Jana Pawła II, czytamy  opisową definicję Akcji Katolickiej:

świeccy drogą wolnego wyboru zrzeszają się w formie organizacji i trwałej struktury, aby pod działaniem Ducha świętego, w łączności z biskupem i kapłanami, służyć wiernie i aktywnie, zgodnie ze specyfiką własnego powołania i przy użyciu stosownych metod, rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia.

W 1996 roku Episkopat Polski zatwierdził statut “Akcja Katolicka w Polsce”. Według niego:

“Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele”.

Dwa lata po apelu Jana Pawła II,  dekretem bpa Radomskiego Edwarda Materskiego erygowany został Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej. Pierwszym Asystentem Diecezjalnym AK został ks. Adam Płóciennik, natomiast pierwszym prezesem DIAK był Jan Rejczak. Wkrótce powstały pierwsze oddziały parafialne, i tak: 1996r. – POAK w Zwoleniu,   1997r. : w Pionkach w par. Św. Barbary, w Suchedniowie, w  radomskiej katedrze. Obecnie w  diecezji pracuje 19 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej /POAK/, a mianowicie: w  Radomiu (5), Pionkach (2), Opocznie (2), Starachowicach, Klwowie, Solcu nad Wisłą, Starachowicach, Suchedniowie, Zwoleniu, Szydłowcu i Jastrzębi. Asystentami Diecezjalnymi Akcji Katolickiej są obecnie ks. Andrzej Jędrzejewski i ks. Grzegorz Wójcik, a prezesem Zarządu DIAK Jerzy Skórkiewicz.

Akcja Katolicka naszej diecezji skupia aktualnie ponad 300 członków. Celem AK, jak już wcześniej zaznaczono, jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich i hierarchią kościelną  w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja realizuje swój cel m.in. poprzez: pogłębienie życia religijnego, moralnego,  intelektualnego i kulturalnego, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, reagowanie na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej. Oddziały AK mogą, zgodnie ze Statutem,  prowadzić działalność oświatową, wychowawczą, kulturalną, informacyjno-wydawniczą, dobroczynną, turystyczno – sportową, gospodarczą. Oznacza to w praktyce prowadzenie świetlic, programów dokształcających dla dzieci, wydawanie gazetek parafialnych, organizowanie festynów rodzinnych i zabaw dla dzieci, turniejów sportowych, wystaw artystycznych i występów znanych osób, a także działalność o charakterze charytatywnym tj. zbiórki pieniędzy, żywności, odzieży dla potrzebujących i inne działania w zależności od potrzeb parafii.

W ramach formacji chrześcijańskiej parafialne oddziały organizują pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, odbywają dni skupienia, uczestniczą czynnie w życiu swoich parafii. Członkowie AK podejmują również inicjatywy o zasięgu diecezjalnym. Takimi sztandarowymi przedsięwzięciami są: Tydzień Społeczny (cykl wykładów o charakterze społecznym), Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej (odbyło się już 7 edycji), ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę. Cykl wycieczek rowerowych jest również formą wyjścia poza rodzime parafie, próbą integracji członków AK z różnych oddziałów oraz osób niezrzeszonych, dla których istotną sprawą są wartości chrześcijańskie.

Jeżeli działalność naszego stowarzyszenia wzbudziła Państwa zainteresowanie chętnie służymy informacjami.


Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
ul. Malczewskiego 1
26-600 Radom

T: +48 48 340 62 33
E: akradom@o2.pl
W: www.ak.radom.pl


Asystenci kościelni:

 • ks. dr Andrzej Jędrzejewski
 • ks. mgr Grzegorz Wójcik

 

 

 

 

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej:

 • Teresa Połeć – prezes,
 • Jerzy Skórkiewicz – wiceprezes,
 • Donata Łuczak – wiceprezes,
 • Helena Żółtkiewicz – sekretarz,
 • Dariusz Sajak – skarbnik,
 • Dorota Jeż – członek Zarządu,
 • Jerzy Siwek – członek Zarządu,
 • Janusz Bielecki – członek Zarządu,
 • Roman Grabowski – członek Zarządu.