Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu czeka na kandydatów do kapłaństwa

228
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Okres matur jest dla wielu młodych czasem rozeznawania i pytań, czy nie są powołani do służby Bogu w kapłaństwie. Prosząc o modlitwę w ich intencji, podajemy również informacje dotyczące formalności związanych ze zgłoszeniem do Wyższego Seminarium Duchownego. – mówi ks. Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Kandydaci zaproszeni są na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu WSD w Radomiu z następującymi dokumentami:

  • podanie do księdza rektora seminarium,
  • życiorys,
  • metryka chrztu i bierzmowania,
  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • opinie księdza proboszcza i katechety,
  • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
  • 3 fotografie (podpisane).

Zgłoszenia są przyjmowane do 12 lipca 2024 r. (I tura). Egzamin wstępny z zakresu znajomości prawd wiary, moralności chrześcijańskiej oraz historii Kościoła odbędzie się 13 lipca 2024 o godz. 9.30 w rektoracie seminarium.