Z wezwaniem „Totus Tuus” na Jasną Górę

698
Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasna Górę. Foto: Irmina Warmiak i inni / PSP nr 14 w Radomiu

„My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać!” – słowa hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II znów zabrzmiały ze szczytu Jasnej Góry. Po raz dwudziesty uczniowie i nauczyciele szkół noszących imię św. Jana Pawła II pielgrzymowali na Jasną Górę. Jubileuszowa pielgrzymka odbyła się w dniach 7-8 października br.

Modlitewne spotkanie rozpoczęło się od Apelu Jasnogórskiego, który w środowy wieczór poprowadzili: pochodzący z Diecezji Radomskiej przyjaciel Rodziny Szkół ojciec Sebastian Matecki oraz Małgorzata Gumińska.

Główne uroczystości pielgrzymkowe miały miejsce kolejnego dnia, w czwartek, na błoniach przed jasnogórskim sanktuarium.

– To tu spotkali się przedstawiciele 75 szkół noszących imię Jana Pawła II. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „TOTUS TUUS” połączyło 950 pielgrzymów z całej Polski. Towarzyszyło nam 54 poczty sztandarowe. Pielgrzymka odbyła się w wyjątkowym roku: stuleciu urodzin św. Jana Pawła II i 100. rocznicy ważnej dla Europy i świata Bitwy Warszawskiej. Przed Mszą wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Potem w klimat Maryjny wprowadziła nas grupa muzyczna z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu. A słowa powitania skierował do nas ojciec Sebastian Matecki. – mówi p. Irmina Warmiak, nauczycielka z PSP nr 14 w Radomiu.

Mszy świętej o godz. 11.00 przewodniczyli Biskup Antoni Długosz, a towarzyszył mu ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.

– Duchowo wspierał nas duszpasterz Rodziny Szkół – ks. biskup Henryk Tomasik, który w tym roku niestety nie mógł przybyć osobiście. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar, jakim jest dla nas św. Jan Paweł II oraz modliliśmy się w intencjach Ojczyzny i Papieża Franciszka. Prosiliśmy o łaski potrzebne do wychowywania kolejnych pokoleń w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę, Kościół i świat. – mówi p. Irmina.

W homilii Biskup Antoni Długosz wspominał w najważniejsze fakty z życia św. Jana Pawła II.

– Przypomniał czas wyboru Karola Wojtyły na 264. papieża. Zwrócił uwagę na ciężkie, trudne chwile w Jego życiu – wczesne sieroctwo, utratę rodzeństwa, potem pracę w kamieniołomie. Jednak to nie przeszkodziło mu w zostaniu księdzem, prowadzeniu zajęć na uczelniach, otrzymaniu tytułu profesorskiego. Bp Antoni przypomniał wiele słów Jana Pawła II mówiących o człowieczeństwie, o życiu z Chrystusem, o tym, że Kościół w związku z człowiekiem ma wiele obowiązków, począwszy od narodzin po godną śmierć. – relacjonuje pani Irmina.

Na zakończenie Mszy św. uczniowie Zespołu Szkół w Poddębicach odczytali „Akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski”. Zostały również pobłogosławione pamiątkowe różańce dla uczestników pielgrzymki.

List do uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II napisał Prezydenta RP, Andrzej Duda. Odczytał go ks. Zbigniew Kras. Prezydent wskazał prawdę i patriotyzm jako podstawowe fundamenty życia osobistego i społecznego, ważne zarówno dla Kościoła, jak i Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

„Cieszę się, że mimo trudów związanych z sytuacją epidemiczną manifestują Państwo swoje przywiązanie do wartości i tradycji, których symbolem jest to sanktuarium, jego wielka historia oraz wielcy Polacy, którzy tę historię współtworzyli. Mam tu na myśli przede wszystkim św. Jana Pawła II – którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku i sługę Bożego, a wkrótce błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz żołnierzy, dowódców, mężów stanu i zwykłych obywateli, którzy sto lat temu, uciekając się pod obronę Matki Bożej Królowej Polski, wspólnymi siłami odwrócili niepomyślny bieg wydarzeń w wojnie polsko-bolszewickiej (…) Ufam, że tegoroczna, szczególnie uroczysta pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II umocni więzy łączące jej członków, że będzie dla wszystkich Państwa źródłem inspiracji, pokrzepienia i nadziei w obliczu wyzwań, które stoją dzisiaj przed polskimi rodzinami i szkołami, przed całą naszą Ojczyzną.” – napisał Prezydent Andrzej Duda.

Jak co roku do Watykanu trafi relacja z pielgrzymi Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Treść telegramu do papieża Franciszka przygotowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach.

– Znalazły się w nim słowa, że pandemia koronawirusa pokazała nam, jak kruchy i nieprzewidywalny jest los człowieka. Przypomniano, iż obchody setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły miały miejsce w odmiennych warunkach. Doświadczyliśmy ograniczenia w różnych dziedzinach naszego życia. Padło pytanie: czy wspólnota w Chrystusie pomoże nam dalej być zjednoczonym? Poproszono, by Papież Franciszek był z nami wśród miraży tego trudnego czasu. List został podpisany przez duszpasterza Rodziny Szkół – Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika, dyrektora PSP Nr 14 Integracyjnej w Radomiu p. Jana Rychlickiego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadownikach p. Tomasza Wietechę. – mówi p. Irmina Warmiak.

Podczas pielgrzymki nie zabrakło papieskich akcentów muzycznych.

– Mszę św. zakończyliśmy wspólnym śpiewem pieśni „Barka” połączonej z hymnem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Słowa „My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać” były w tym roku bardzo wymowne. Grupa śpiewająca pożegnała pielgrzymów pieśnią „Biały pielgrzym”. „Trafił Duch do naszych serc”, „do Światła otworzyłeś drzwi”, „stał się cud – zniknął lęk” – z tymi słowami zostaliśmy z nadzieją, że kolejne lata nie zmniejszą naszego przywiązania do Jana Pawła II. Że to człowiek – papież, który będzie miał zawsze wielki wpływ na nasze życie. Dodatkowo dla rozchodzących się pielgrzymów zaśpiewano „Życzenia do Jana Pawła II”. Z hasłem „Naszych szkół Rodziny słysz wołanie” wróciliśmy do domów i szkół, mając wiarę, że będziemy jak Rodzina Szkół im. Jana Pawła II czuć opiekę naszego Patrona. – opowiada p. Irmina.

Organizatorem pielgrzymki była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu.

Na podstawie relacji Irminy Warmiak z PSP nr 14 w Radomiu.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.