Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania

712
Ks. Mirosław Kszczot, Dyrektor PPDR na Jasną Górę. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie wybrać się pieszo do Częstochowy zapraszam do uczestnictwa duchowego w naszej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. – zachęca ks. Mirosław Kszczot, dyrektor 44. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę.

Duchowe pielgrzymowanie to okazja do przeżycia rekolekcji w parafiach w łączności z pątnikami, którzy przeżywać będą rekolekcje w drodze.

– W tym roku będziemy pielgrzymowali pod hasłem: „Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa”. Odpowiedzmy na to zaproszenie i gromadźmy się na spotkaniach w naszych kościołach, gdzie będą sprawowane Msze św., Apele Jasnogórskie, poprzedzone adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą różańcową czy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Będą także konferencje. – dodaje ks. Mirosław.

Od poniedziałku do soboty zapraszamy na Mszę św. do radomskiej katedry o godz. 6.00. Będzie ona sprawowana w łączności duchowej z pielgrzymami, a liturgię będzie transmitować Radio Plus Radom.

O tym gdzie aktualnie są pielgrzymi i jak wygląda droga będzie można zobaczyć i usłyszeć w naszych diecezjalnych mediach: w „AVE Gość Niedzielny”, na antenie Radia Plus Radom i na naszej stronie diecezjalnej. W tym roku warto uzbroić swoje mobilne urządzenia w aplikację TRASEO, gdzie opisane są trasy poszczególnych grup Pielgrzymki Radomskiej.


Plan dnia Pielgrzyma Duchowego

Ogólny plan dnia Pielgrzyma Duchowego wygląda następująco (można go dopasować w całości lub jego części do swojego rytmu dnia):

  • modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
  • udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej Komunia duchowa;
  • w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
  • Różaniec, Litania do Matki Bożej;
  • Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o godz. 15.00);
  • w piątek: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
  • wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00;
  • codzienna „Modlitwa Pielgrzyma” – tekst poniżej.

Codzienna „Modlitwa Pielgrzyma”

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów. 

Najlepszy nasz Ojcze Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. 

Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia. 

AMEN.