Zaproszenie na Szkołę Lektora 2023

422
Lektorzy i ceremoniarze 2023. Foto: ks. S. piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Dziękujemy za 118 nowych lektorów, którzy w dniu 30 września br. uzyskali promocję i zostali posłani przez Biskupa Marka Solarczyka do posługi lektorskiej. Planujemy kolejną edycję Szkoły Lektora, na którą zapraszamy ministrantów od 8 klasy szkoły podstawowej. – Ks. Mariusz Chamerski, Duszpasterz Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Spotkania odbywać się będą w wyznaczoną sobotę, w liczbie 6 spotkań. Dopełnieniem Szkoły Lektora będą rekolekcje zamknięte w okresie wakacyjnym. Do posługi lektora na terenie diecezji  radomskiej, ministranta posyła Biskup Radomski podczas uroczystej Mszy św. kończącej dany cykl wykładów i warsztatów.

Szkoła Lektora odbywać się będzie w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Radomskiej, w następujących terminach:

  • 28 października 2023 – godz. 10.00-12.00;
  • 18 listopada 2023 – godz. 10.00 – 14.00;
  • 24 lutego 2024;
  • 20 kwietnia 2024;
  • 11 maja 2024;
  • 8 czerwca 2024.

Zajęcia będą się rozpoczynać o godz. 10.00 a zakończą się wspólnym posiłkiem ok. godz. 14.00.

W trakcie zajęć przewidziany jest czas na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu i możliwość sakramentu pokuty.

W zakres Szkoły Lektora wchodzą wiadomości z następujących dziedzin: Liturgika – teoria i praktyka, wprowadzenie do Pisma Św., formacja wewnętrzna, dykcja (warsztaty z logopedą oraz aktorem).

Uczestnik Szkoły Lektora z ważnego powodu może być nieobecny na dwóch zjazdach.

Posłanie do posługi Lektora odbędzie się we wrześniu 2024 r. W okresie wakacyjnym obowiązkowo kandydaci na lektorów mają uczestniczyć w czterodniowych rekolekcjach.

Zgłoszenia należy kierować do Duszpasterza Młodzieży i LSO – ks. Mariusza Chamerskiego do dnia 25 października 2023 (telefon: +48 793 670 290).

Koszt Szkoły Lektora 200 zł.