XVII. Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej

871
Mistrzostwa Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Zachęcam do zgłaszania parafialnych drużyn ministranckich do udziału w XVII. Diecezjalnych Mistrzostwach Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej – zgłoszenia do 31 października 2017 r.

Rozgrywki eliminacyjne odbędą się 25 listopada 2017 r. (sobota) i będą przeprowadzone w poszczególnych rejonach naszej diecezji w następujących kategoriach wiekowych:

  • ministrant: rok urodzenia 2010-2006,
  • lektor młodszy: rok urodzenia 2005-2002,
  • lektor starszy: rok urodzenia 2001-1997.

Finały odbędą się 3 marca 2018 r. (sobota) w Radomiu. Będą to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Halowej Piłce Nożnej.

Zgłoszeń dokonujemy drogą telefoniczną lub mailową podając: parafię, kategorię wiekową, opiekuna i numer telefonu.

Zgłoszenia przyjmuje ks. Michał Michnicki.

Po terminie 31 października 2017 r. nie będą przyjmowane zgłoszenia.

Potwierdzeniem udziału w turnieju będzie wpłata wpisowego (które w całości przeznaczone jest na zorganizowanie eliminacji i finałów) na poniższe konto do dnia 31 października 2017 r. (120 zł od drużyny).

Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom

Nr rachunku: 59 1020 4317 0000 5202 0400 9874

z dopiskiem: Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów, [parafia] i [kategoria]

Potwierdzenie wpłaty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail podany powyżej.

Więcej informacji, regulamin oraz formularze zgłoszeń drużyn na stronie internetowej: www.ministranci.radom.pl

Ks. Michał Michnicki
Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów