Zaproszenie na Szkoły Ministranta i Lektora

1038
Szkoła Lektora i Ministtranta 2017. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie zapraszają na Szkoły Ministranta i Lektora.


Szkoła Lektora

W Szkole Lektora mogą uczestniczyć ministranci VII klasy Szkoły Podstawowej, klas Gimnazjalnych i starsi. Szkoła odbędzie się w Pionkach w domu rekolekcyjnym „Betania” w trzech sesjach weekendowych (przyjazd w piątek do godz. 18.00 – wyjazd w niedzielę ok. godz. 12.00).

  • I Sesja – 19-21 stycznia 2018 r.
  • II Sesja – 9-11 lutego 2018 r.
  • III Sesja – 23-25 lutego 2018 r.

Koszt: 250 zł.

Zapisy: u Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantówks. Michała Michnickiego

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko ministranta, klasę, parafię.

Potwierdzeniem zapisu będzie wpłacenie zaliczki 100 zł. na konto:

Fundacja „Młodzi Radom” ul. Rapackiego 6; 26-600 Radom
BZWBK 24 1090 2590 0000 0001 3238 6523
Tytuł wpłaty: Szkoła Lektora, [parafia]

oraz dostarczenie karty uczestnika Szkoły Lektora, która zostanie przesłana drogą elektroniczną po otrzymaniu zgłoszenia.

Szkoła zakończy się błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Biskupa do pełnienia funkcji lektora i wręczeniem krzyża lektorskiego.


Szkoła ministranta

Termin: 1–3 czerwca 2018 r.

Miejsce: Pionki

Zaproszenie skierowane jest do ministrantów ze Szkoły Podstawowej (IV, V, VI klasa).

Koszt: 50 zł (zaliczka 20 zł).

Zapisy: u Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantówks. Michała Michnickiego

ks. Michał Michnicki
Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów

ks. Michał Podsiadły
Moderator Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie