Zmarł ks. kan. płk. Piotr Andrzej Molendowski

2509

Informujemy, że 1 lipca 2019 r. w szpitalu w Krakowie zmarł ks. kan. płk. Piotr Andrzej Molendowski, pochodzący z parafii pw. św. Idziego w Suchej k. Pionek.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 8 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Suchej. Po Mszy św. pochowanie ciała na miejscowym cmentarzu.


Ks. kan. płk. rez. Piotr Andrzej Molendowski urodził się 19 maja 1959 roku w Zwoleniu. Pochodził z parafii Sucha w diecezji radomskiej. Studia w WSD w Sandomierzu odbył w latach 1978-1985. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 18 maja 1985 roku i należał do prezbiterium Diecezji Sandomierskiej.

Jako wikariusz pracował w parafii: Bałtów i Chobrzany.

W latach 1992-2014 pracował duszpastersko w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Był proboszczem parafii wojskowych w Chełmie Pomorskim, Inowrocławiu, Dęblinie, Kielcach, Gdańsku-Wrzeszczu, Sieradzu i Mińsku Mazowieckim. W latach 2006-2013 pełnił funkcję Dziekana Dekanatu Żandarmerii Wojskowej. Posługę duszpasterską w Ordynariacie Polowym zakończył 31 stycznia2014 r.

W latach 2014-2016 był proboszczem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 2016 r. przebywał na urlopie zdrowotnym.