9665 długości dla św. Jana Pawła II

816

Stowarzyszenie „Latorośl” oraz Caritas Diecezji Radomskiej informują, że dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, już dziś możemy oficjalnie zaprosić Państwa na I. Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych.

Pierwsza radomska edycja tej imprezy odbędzie się w środę – 17 października 2018 roku, na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – pływalni Neptun oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu.

Zachęcamy do udziału w imprezie, poprzez zgłoszenie na formularzu dostępnym na stronie internetowej: www.memorialpapieski.pl.

Zapisy trwają do 8 października 2018 roku – liczba miejsc ograniczona.

Impreza ma na celu integrację osób niepełnosprawnych, promowanie aktywności ruchowej – wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu wśród uczestników, włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, a także aktywizację osób starszych i seniorów. Dzięki tej imprezie celem staję się również tworzenie warunków umożliwiających niepełnosprawnym zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, a tym samym wyrównywanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Ponad to pragniemy promować wolontariat oraz sposób alternatywnego spędzania czasu wolnego a także wyrabiania nawyków zdrowego stylu życia oraz rozbudzania zainteresowań sportowych. Chcemy także zaktywizować nie tylko dzieci i młodzież ale i osoby starsze, pokazując że dyscypliny takie jak bieganie czy pływanie i kontakt z wodą może sprzyjać rehabilitacji, rewalidacji i kompensacji.

Założeniem Memoriału jest dystans (przebiegnięcie i przepłynięcie/przejście) 9665 długości. Liczba ta jest symboliczna ponieważ tyle dni trwał pontyfikat Papieża Polaka. W związku z tym, projekt jest nietypowym oddaniem hołdu osobie św. Jana Pawła II.

Impreza rozpocznie się Mszą św. o godzinie 9.30 w kościele pw. św. Stefana w Radomiu. Planowe zakończenie imprezy około godziny 15.30.

Więcej informacji:

Paulina Zalewska

T: +48 517 175 345

E: zalewska-paulina@wp.pl