„…aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości”. Piąty tydzień przygotowań do 50. rocznicy rozpoczęcia peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego

542
Bp Marek Solarczyk, Biskup Radomski. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Wraz z piątym ślubem jasnogórskim bp Marek Solarczyk przypomniał, że w najbliższą sobotę, 4 czerwca, przeżywać będziemy rocznicę obecności w naszej diecezji św. Jana Pawła II.

Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.

W piątym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:

„Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski – przyrzekamy!”

Razem z Maryją trwamy na modlitwie, prosząc Boga o odnowienie w nas Darów Ducha Świętego. Jak ważna jest wspólnota wiary, dzięki której jednoczy nas sam Bóg i umacnia nasze ludzkie starania moc Ducha Świętego. Niech nasza wierność Bogu przyniesie w codziennym życiu owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23).

Dziękując Bogu za wszelkie owoce majowej modlitwy i liczne łaski otrzymane przez orędownictwo Matki Bożej, z oddaniem prośmy o wstawiennictwo w naszych intencjach św. Jana Pawła II, którego rocznicę obecności w naszej diecezji będziemy przeżywali w najbliższą sobotę.

Wasz biskup Marek