Bp Marek Solarczyk ustanowił Radę Kapłańską

1626
Rada Kapłańska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego niniejszym dekretem ustanawiam z dniem 4 listopada 2021 roku Radę Kapłańską w Diecezji Radomskiej. – napisał w dekrecie bp Marek Solarczyk. Pierwsze posiedzenie odbędzie się 4 listopada.

Rada Kapłańska (łac. consilium presbyterale) – jak czytamy  w Kodeksie Prawa Kanonicznego – to “zespół kapłanów, będący jakby senatem biskupa i reprezentującym prezbiterium. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego” (kan. 495 § 1).

Oto treść dekretu:

“Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego (kan. 495 § 1) niniejszym dekretem ustanawiam z dniem 4 listopada 2021 roku Radę Kapłańską w Diecezji Radomskiej. Po przeprowadzeniu wyborów przez kapłanów inkardynowanych do Diecezji Radomskiej, ogłaszam skład personalny Rady Kapłańskiej na okres pięciu lat.

1. Członkowie z urzędu lub nominacji:

bp Piotr Turzyński, ks. prał. Marek Fituch, ks. kan. Marek Polak, ks. kan. Szymon Pikus, ks. kan. Marek Adamczyk, ks. prał. Stanisław Łabendowicz, ks. kan. Piotr Walkiewicz, ks. kan. Maciej Korczyński, ks. Damian Drabikowski, ks. Krzysztof Kania, ks. kan. Bolesław Mikrut, ks. prał. Piotr Supierz, o. Piotr Urbanek OSPPE,
o. Marcin Klamka CSsR.

2. Członkowie z wyboru:

ks. kan. Franciszek Jakubiak, ks. prał. Jan Niziołek, ks. kan. Andrzej Szewczyk, ks. kan. Stanisław Pałkiewicz, ks. kan. Czesław Wawrzyńczak, ks. kan. Artur Hejda, ks. kan. Krzysztof Janas, ks. kan. Daniel Swend, ks. kan. Wiesław Przygoda, ks. kan. Krzysztof Maj, ks. Sławomir Rak, ks. prał. Jarosław Wojtkun, ks. kan. Zbigniew Gaczyński, ks. kan. Andrzej Tuszyński, ks. Tomasz Gaik, ks. kan. Paweł Mąkosa, ks. kan. Paweł Gogacz, ks. Andrzej Wąsik, ks. Mariusz Wincewicz, ks. Stanisław Obratański, ks. Konrad Wójcik, ks. Grzegorz Zieliński, ks. Michał Krawczyk, ks. Mariusz Chamerski, ks. Krzysztof Wróbel (jun.), ks. Marcin Pietras, ks. Łukasz Baranowski, ks. Daniel Wiecheć.

Na owocną pracę z serca błogosławię

† Marek Solarczyk, Biskup Radomski”


 

Rada Kapłańska