Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

657
Wigilia Zeslania Ducha Św. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Marek Solarczyk przewodniczył Mszy św. w katedrze radomskiej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Przedłużeniem Eucharystii było czuwanie przedstawicieli ruchów i wspólnot ewangelizacyjnych. Tak rozpoczął się IX. Tydzień Ewangelizacyjny.

– Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego to ten czas, w którym wyraża się nasze pragnienie i tęsknota za tym, aby objawiła się moc Bożego życia, aby wypełnił się w życiu każdego ten wyjątkowy dar ofiarowany przez Boga w mocy Jego Ducha. Niech ta intencja towarzyszy nam. Niech wypełnia nasze serce, ale niech będzie też wielkim wołaniem, tak jak w 1979 i 1991 roku czynił to św. Jan Paweł II, wołając, aby zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi i oblicze każdego człowieka, naszej ojczyzny, Europy, świata, naszej diecezji. – mówił bp Marek Solarczyk rozpoczynając Eucharystię.

Podczas Mszy św. odczytano sześć czytań z Pisma Świętego. To cztery fragmenty ze Starego Testamentu (z Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia oraz proroctwa Ezechiela i Joela), fragment z pawłowego Listu do Rzymian, a całość dopełnia perykopa Ewangelii wg św. Jana.

W homilii bp Marek rozważając treści kolejnych fragmentów biblijnych, połączył je z siedmioma darami Ducha Świętego: mądrości, rozumu i rady, męstwa, wiedzy (czyli umiejętności), pobożności i bojaźni Bożej.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

To już tradycja szeregu lat, że w wieczór przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego radomska katedra jest miejscem modlitewnego czuwania ruchów i wspólnot ewangelizacyjnych.

– Wigilia Zesłania Ducha Świętego nie jest jeszcze obchodzona we wszystkich parafiach, chociaż to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Dopóki będzie jakaś parafia w naszej diecezji, gdzie tej wigilii nie będzie, będziemy spotykać tutaj w katedrze. – mówi ks. Sławomir Płusa, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Radomskiej, i zaprasza na koleje wydarzenia IX. Tygodnia Ewangelizacyjnego.

Program IX. Tygodnia Ewangelizacyjnego:

Zaproszenie: IX. Tydzień Ewangelizacyjny: „W Sercu Ojca”

 


 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.