Dyspensa na piątek, 11 listopada

818
Bp Marek Solarczyk. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Informujemy, że Ksiądz Biskup Marek Solarczyk udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada br.

Jednocześnie polecił wszystkim korzystającym z dyspensy modlitwę o pokój na świecie, a także w intencjach wyznaczonych przez Papieża Franciszka oraz podjęcie dzieła miłosierdzia, szczególnie w wymiarze jałmużny dla potrzebujących.

Ks. Marek Fituch
Kanclerz Kurii