Grupa św. Jana Pawła II, czyli duchowi pielgrzymi

1261
Apel Jasnogórski w łącznosci z pielgrzymami. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie osobiście wybrać się pieszo do Częstochowy: ludzi chorych, w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, niemających urlopu czy zobowiązanych do opieki nad bliźnimi – zapraszamy do wzięcia udziału w duchowym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w ramach tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej. Będzie to nasza Grupa Pielgrzymkowa, której patronuje Św. Jan Paweł II.

Przewodnik Grupy Duchowej codziennie w Waszej intencji będzie sprawował Mszę Świętą. Zachęcamy do zapisu na pielgrzymkę duchową – każdego, kto nie może fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce. Duchowa obecność jest świadectwem zaangażowania  w przeżywanie rekolekcji w drodze.

– Zachęcamy do zapisu na pielgrzymkę duchową każdego, kto nie może fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce. Wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie osobiście wybrać się pieszo do Częstochowy. Grupie Pielgrzymów Duchowych patronuje Św. Jan Paweł II. W dniach 6-13 sierpnia w intencji pielgrzymów będę sprawował Msze Święte, a przed obrazem Pani Jasnogórskiej ofiaruję Bogu duchowe pielgrzymowanie. – zachęca ks. Mirosław Kszczot, Przewodnik Grupy Duchowej.


Zgłoszenia do Grupy Pielgrzymów Duchowych:

 • Ks. Mirosław Kszczot,
  • Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Starokrakowska 144, 26-600 Radom,
  • tel. +48 608 294 408,
  • e-mail: miroslawkszczot@o2.pl

Ogólny plan dnia Pielgrzyma Duchowego wygląda następująco (dopasuj całość lub jego części do swojego rytmu dnia):

 • modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
 • udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej komunia duchowa;
 • w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
 • różaniec, litania do Matki Bożej;
 • Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00);
 • w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
 • wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00;
 • codzienna „Modlitwa Pielgrzyma” (tekst poniżej).

Codzienna „Modlitwa Pielgrzyma”

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów.

Najlepszy nasz Ojcze Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań.

Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia.

AMEN.