Instrukcja duszpastersko-liturgiczna przed Jerychem Rodzin

826
Bp Henryk Tomasik prezentuje pomoce liturgicze do Jerycha Rodzin. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl
 1. W roku duszpasterskim 2019/2020, którego hasło brzmi: Eucharystia. Rodzina, widzimy wszyscy potrzebę modlitwy w intencji rodzin. Dlatego też podejmujemy modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem w formie Jerycha Rodzin. Rozpocznie się ono 25 marca 2020 r. w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, w dekanacie opoczyńskim, a zakończy 28 października 2020 r. w radomskim dekanacie centralnym.
 2. Jerycho Rodzin jest zaproszeniem dla wszystkich duszpasterzy, małżeństw i rodzin, młodzieży i narzeczonych, a także rodziców, babć i dziadków oraz wszystkich wiernych do odważnego zaangażowania się na rzecz małżeństwa i rodziny katolickiej. Trzeba mieć nadzieję, że przyczyni się ono do odnowienia w rodzinach miłości, wiary i ducha pobożności.
 3. Porządek Jerycha Rodzin został przygotowany przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin i Wydział Duszpasterski Kurii Diecezji Radomskiej. Został także przygotowany ramowy program Jerycha wraz z materiałami duszpasterskimi.
 4. Uwzględniając konkretną datę Jerycha Rodzin w parafii, księża dziekani wraz z księżmi z dekanatu, przygotowują szczegółowy program, dostosowany do uwarunkowań danej parafii. W ramach szczegółowego programu powinno znaleźć się miejsce na: Eucharystię, adoracje i inne nabożeństwa. Przebieg Jerycha winien ujawniać bogactwo wspólnot parafialnych i charyzmatycznych.
 5. W każdym dekanacie Jerycho Rodzin będzie trwało siedem dni. Ponieważ w dekanacie jest więcej niż siedem parafii, dlatego zostały przygotowane dwie kopie Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej i relikwie świętej Joanny Beretty Molli i świętych Zelii i Ludwika Martin. Jeden obraz i relikwie będą przewożone do siedmiu parafii, a drugi obraz i relikwie do pozostałych parafii. Po skończonym Jerychu, drugi obraz i relikwie będą odwożone do parafii dziekańskiej. Będzie je można przewieźć do kaplic dojazdowych, kaplic zakonnych czy szpitalnych.
 6. Kustoszem Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej oraz relikwii na czas Jerycha Rodzin w dekanacie jest ksiądz Dziekan. Należy dołożyć starań, aby nie uszkodzić obrazu. W celu zabezpieczenia obrazu zostały przygotowane specjalne „witryny”.
 7. Ksiądz Dziekan dekanatu ustala z księżmi w dekanacie dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia Jerycha Rodzin w dekanacie. Chodzi o to, aby adoracja trwała przez cały czas i nie było żadnych przerw.
 8. Dobrym zwyczajem jest, aby Jerycho Rodzin rozpoczynało się od parafii dziekańskiej.
 9. O Jerychu Rodzin należy wcześniej poinformować parafian w ogłoszeniach parafialnych, stronach internetowych, zorganizować grupy modlitewne i porozdzielać role do wykonania.
 10. O wyznaczonej porze w parafii powinno się rozpocząć oczekiwanie na Obraz Matki Bożej Świętorodzinnej i relikwie. Może ono przybrać formę czuwania przed Najświętszym Sakramentem. Ksiądz proboszcz wraz z delegacją parafian udaje się do parafii, w której kończy się Jerycho Rodzin i przewozi obraz i relikwie do swojej parafii. Z racji dużych rozmiarów obrazu, trzeba skorzystać z większego samochodu. Obraz i relikwie powinny być wniesione i ustawione w widocznym miejscu na sztalugach w prezbiterium kościoła. Nie powinny naruszać zasadniczej struktury prezbiterium, ale z drugiej strony trzeba je wyeksponować i oświetlić, tak, aby były widoczne dla wiernych. Na ma oficjalnego powitania i pożegnania obrazu i relikwii. Na zakończenie Jerycha Rodzin w parafii należy przygotować Obraz Matki Bożej Świętorodzinnej i relikwie do przewiezienia do następnej parafii.
 11. Na czas Jerycha w parafii kościół powinien być otwarty całą dobę. Trzeba zorganizować możliwie jak najwięcej grup modlitewnych, aby zapewnić ciągłość adoracji od początku do końca Jerycha w parafii. Podczas adoracji należy umożliwić uczestnikom skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.
 12. Księża proboszczowie wraz z księżmi wikariuszami, katechetami oraz osobami świeckimi są zaproszeni do podejmowania własnych inicjatyw modlitewnych w czasie trwania Jerycha.
 13. Uczyńmy wszystko, aby poprzez modlitewne czuwanie, wierni Diecezji Radomskiej mogli wybłagać jak najwięcej łask dla małżeństw i rodzin.