Jerycho Rodzin – Wprowadzenie

1054
Bp Henryk Tomasik prezentuje pomoce liturgicze do Jerycha Rodzin. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ojciec Święty Franciszek w kazaniu na Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli” 2020 r. mówił: „Kiedy adorujemy, zdajemy sobie sprawę, że wiara nie sprowadza się do zestawu pięknych doktryn, lecz jest relacją z żywą Osobą, którą się kocha. Stając twarzą w twarz z Jezusem, poznajemy Jego oblicze. Adorując, odkrywamy, że życie chrześcijańskie to dzieje miłości z Bogiem, w których nie wystarczają dobre idee, ale trzeba postawić Go na pierwszym miejscu, tak jak czyni ktoś zakochany z osobą, którą miłuje. Takim właśnie musi być Kościół, oddający cześć, zakochany w Jezusie, swoim Oblubieńcu”.

Nasze czasy pełne zagrożeń dla człowieka, małżeństwa i rodziny, wzywają nas do podjęcia troski o odrodzenie naszych rodzin, szacunku dla każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, przemiany naszych serc i umysłów, miłości i jedności. Zdajemy sobie sprawę z wielkiej potrzeby modlitwy za małżeństwa i rodziny oraz głoszenia „Ewangelii rodziny”. Papież Benedykt XVI w czasie Światowego Spotkania Rodzin w Walencji zachęcał: „Należy dać nowy zapał, aby nadal głosić «Ewangelię rodziny», potwierdzać na nowo jej aktualność i tożsamość, opartą na małżeństwie, otwartą na wielkoduszny dar życia i taką, której towarzyszy się dzieciom, w ich wzrastaniu fizycznym i duchowym” (Walencja 08.07.2006).

W dzisiejszym świecie, tak bardzo atakowanym przez szatana, trzeba nam szczególnie pamiętać, że zwycięstwo przychodzi przez wiarę i modlitwę, które są potężną siłą, oddziałującą na historię narodów.

Znaczenie modlitwy Jerycho Rodzin

Dzisiaj także istnieje potrzeba wywołania modlitewnego rezonansu i błagania Pana Boga, aby zniszczone zostały nowe mury. Te nowe mury to brak wiary, grzech, brak poszanowania Bożego prawa, brak szacunku dla Osoby Pana Boga i tego, co jest święte. Te nowe mury – to nienawiść, kłamstwa, oszczerstwa, brak odpowiedzialności za słowo i brak wzajemnego szacunku. To bariery istniejące w małżeństwach, rodzinach, miejscach pracy, w życiu publicznym, które utrudniają porozumienie i współpracę.

Nazwa Jerycho Rodzin nawiązuje do cudownego zdobycia Jerycha przez pielgrzymujący Lud Boży Starego Testamentu. W Księdze Jozuego czytamy: „Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. (…) I rzekł Pan do Jozuego: «Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho (…). Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu (Joz 6,1-5.20). Był to szczególny znak działania Pana Boga.

Jerycho Rodzin to nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, która trwa siedem dni i siedem nocy. To przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego z nas. To gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego.

Objawienia Idy Peerdeman

25 marca 1945 roku w Amsterdamie, Maryja ukazała się w prywatnym objawieniu Idzie Peerdeman (w XXI wieku te prywatne objawienia zostały uznane przez władze kościelne). Matka Boża była w białej szacie otoczona nieziemskim światłem z różańcem w ręku. Ida zapytała Maryję: „Kim jesteś Piękna Pani?” W odpowiedzi usłyszała: „Nazwijcie mnie Panią Wszech Narodów”. Maryja w kolejnych objawieniach mówiła o trudnościach Kościoła, prześladowaniu i rozbiciu Jego jedności. Jako pomoc w przezwyciężeniu tych trudności wskazała na modlitwę różańcową.

Ida opisała objawienia w następujący sposób: „Widzę ponownie Krzyż stojący pośrodku świata. Pani zwraca mi na niego uwagę. Muszę go przyjąć, lecz odwracam głowę. Dzieje się tak, jakbym była całą ludzkością, i jakbym odrzucała Krzyż od siebie. «Nie – mówi Pani – trzeba go przyjąć i postawić pośrodku». Będzie grupa ludzi, którzy będą walczyć, którzy będą walczyć o krzyż i Ja ich tam zaprowadzę. Kiedy [Maryja] to mówi, czuję taki straszny ból na całym ciele, że mówię do Niej: «Och, jak to boli». Wtedy słyszę Jej głos, głośno wołający – «Jerycho! To, co ci opowiedziałam, musi być wykonane. Bo nie będzie pokoju». Dalej Królowa mówi: «To jest ta walka duchowa, która toczy się na świecie. Ta jest jeszcze gorsza od tej innej i świat będzie zagrożony»”. (Cyt. ks. Andrzej Trojanowski TChr, https://gloria.tv/post/c7RPZNv1E3Yb62c84AHCY2Z1B).

Boska interwencja zwycięstwa Izraelitów oraz objawienia Idy Peerdeman zwróciły oczy Kościoła i osób świeckich na modlitwę w formie „nowożytnych oblężeń Jerycha”, aby uświęcić diecezje, parafie, rodziny, aby ratować dzieci i młodzież przed potężną falą zepsucia i laicyzacji.

Jerycho Rodzin w Diecezji Radomskiej

11 kwietnia 2021 roku, w Roku Eucharystii i Roku Rodziny w Diecezji Radomskiej, rozpoczynamy wielką modlitwę adoracyjno-wynagradzającą: Jerycho Rodzin w intencji małżeństw i rodzin. Będziemy gościć w naszych parafiach obraz Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny oraz relikwie świętej Joanny Beretty Molli lub świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin.

W roku szczególnej czci Pana Jezusa ukrytego w Eucharystii, odkrywania piękna powołania do małżeństwa i rodziny, podejmujemy trud całodobowego czuwania przed Najświętszym Sakramentem – za pośrednictwem Maryi Królowej Rodzin, Różańca Świętego, w ramach modlitwy dziękczynnej, wynagradzającej, przebłagalnej i prośby, w następujących intencjach:

  • o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin,
  • o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa,
  • o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach,
  • o poszanowanie ludzi starszych i chorych w rodzinie,
  • o poszanowanie w bliższej i dalszej rodzinie,
  • o poszanowanie godności mężczyzn i kobiet,
  • przebłaganie Boga za nieposzanowanie życia człowieka oraz godności i nierozerwalności małżeństwa,
  • o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny,
  • o ochronę przed ideologią gender niszczącą dzieci, małżeństwa i rodziny.

Trwanie na modlitwie będzie naszym znakiem łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który pokłada wielką nadzieję w Matce Bożej i w modlitwie różańcowej, będącej ratunkiem dla błądzących dusz całego świata.

***

Przez cały czas Jerycha Rodzin w Diecezji Radomskiej, w Sanktuariach Diecezji Radomskiej i w parafiach diecezji, będzie trwała nieustanna modlitwa o duchowe owoce dla tej parafii, która aktualnie przeżywa Jerycho.

Prośmy Matkę Bożą Świętorodzinną, aby wyjednała nam łaskę świętości i nierozerwalności naszych małżeństw i rodzin. Niech staną się one prawdziwymi „Kościołami domowymi” i sanktuariami życia, otwartymi na nowe życie, dającymi miłość i wsparcie dla wszystkich domowników.