Katecheza nr 48 – Kult NMP w roku liturgicznym i dlaczego czcimy świętych i błogosławionych

1508
Obraz Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W roku liturgicznym znajdujemy wiele dni poświęconych Matce Bożej. Przez Jej wstawiennictwo i pośrednictwo oddajemy zawsze cześć Synowi Bożemu. Kościół poleca szczególnej i synowskiej czci wiernych Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Bożą, którą Chrystus ustanowił Matką wszystkich ludzi. Obchodzone w ciągu roku Jej tajemnice życia pełniej ukazują nam zbawczy plan Boga, który urzeczywistnił się w Jezusie Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka. Największym zaszczytem i tytułem dla Maryi jest Bogurodzica, Matka Syna Bożego. To właśnie z tej godności wypływają wszystkie inne Jej tytuły. Zawsze pozostanie dla nas tajemnicą Macierzyństwo Maryi.

Przypomnijmy też inne ważniejsze obchody Maryjne w roku liturgicznym:

 • uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 XII;
 • uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 VIII;
 • uroczystość NMP Królowej Polski – 3 V;
 • uroczystość MB Częstochowskiej – 26 VIII;
 • święto Matki Kościoła – poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego;
 • święto Nawiedzenia NMP – 31 V;
 • święto Narodzenia NMP – 8 IX;
 • wspomnienie NMP Królowej – 22 VIII;
 • wspomnienie NMP Różańcowej – 7 X.

Dodajmy jeszcze Jej obchody w sanktuariach naszej Diecezji:

 • Świętorodzinnej ze Studzianny,
 • Pocieszenia z Błotnicy,
 • Wychowawczyni z Czarnej,
 • Różańcowej z Wysokiego Koła,
 • Miłosierdzia ze Skarżyska-Kamiennej,
 • Bolesnej z Kałkowa,
 • Staroskrzyńskiej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca czcimy Maryję w tytule Jej Niepokalanego Serca.

Kościół popiera prawdziwy i autentyczny kult innych świętych i błogosławionych, których przykładem wierni budują się i wstawiennictwem są wspomagani. W Kościele powszechnym przyzywamy wielu patronów, którzy reprezentują wszystkie kontynenty i czasy historii, jak np.: św. Józefa – 19 marca, św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca i Wszystkich Świętych – 1 listopada. Należy też wspomnieć św. Jana Chrzciciela, którego czcimy dwa razy w roku: dzień narodzin – 24 czerwca i męczeństwa – 29 sierpnia. Pamiętajmy też o patronach naszej Ojczyzny: św. Wojciechu – 23 kwietnia i św. Stanisławie – 8 maja, biskupach i męczennikach, św. Andrzeju Boboli, kapłanie męczenniku, w dniu 16 maja. Dodajmy, iż 4 marca czcimy głównego patrona naszej Diecezji św. Kazimierza Królewicza. W ostatnim czasie do grona naszych orędowników przed Bogiem dołączyła św. Siostra Faustyna Kowalska oraz dwaj błogosławieni z naszej Ojczyzny: bł. ks. Jerzy Popiełuszko i bł. Jan Paweł II, papież.

Niemal każdy dzień kalendarza liturgicznego prezentuje nam jakiegoś świętego patrona. Życie i charyzmat świętości każdego z nich to niezwykła katecheza skierowana do każdego z nas, aby na nowo zachwycić się Ewangelią naszego Pana i rozpalić we własnym życiu pragnienie świętości. Zgodnie z prawem kościelnym należy zachować praktykę umieszczania w kościołach świętych obrazów, by doznawały czci ze strony wiernych; jednakże mają być umieszczane w umiarkowanej liczbie i z zachowaniem właściwego porządku, aby nie wywoływały zdziwienia u wiernych i nie dawały okazji do niewłaściwej pobożności. Stanowczo należy przypomnieć, iż kult publiczny można oddawać tylko tym sługom Bożym, którzy autorytetem Kościoła zostali zaliczeni w poczet Świętych lub Błogosławionych.

Nasze rozważanie zakończmy słowami bł. Jana Pawła II: „święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym ‘dla nas i dla naszego zbawienia’, to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”.


To już ostatnia z katechez liturgicznych. Jeśli chcielibyście wrócić do poprzednich – wszystkie znajdziecie tu: KATECHEZY LITURGICZNE

Na pytania dotyczące liturgii czekamy pod adresem: admin@diecezja.radom.pl