Konkurs „Śladami Wandy Malczewskiej”

728
Okładka książki "Mistyczka z Radomia - Wanda Malczewska". Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin Wandy Malczewskiej, Mazowiecki Kurator Oświaty we współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty oraz Śląskim Kurator Oświaty organizuje konkurs pt. „Śladami Wandy Malczewskiej”.

Celem Konkursu jest m.in.: popularyzacja wiedzy i zainteresowanie uczniów działalnością Wandy Malczewskiej oraz umacnianie postawy zaangażowania w życie społeczne. Od strony religijnej – jest to przybliżenie postaci przyszłej błogosławionej.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

Pracę konkursową można wykonać w jednej wybranej kategorii: literackiej lub plastycznej.

Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2022 r.