Ks. Konrad Wójcik: Módlmy się za Służbę Zdrowia

1127
Ks. Konrad Wójcik, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Na jutro, 21 marca, zaplanowany był w Radomiu Wielkopostny Dzień Skupienia Służby Zdrowia. Ze względów bezpieczeństwa ograniczymy nasze spotkanie do wspólnej modlitwy w małym gronie przedstawicieli pracowników Służby Zdrowia z naszej diecezji. – mówi ks. Konrad Wójcik, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia i zachęca do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

To małe spotkanie odbędzie się w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Radomiu. 

– Będziemy modlili się przy relikwiach św. Jana Pawła II i św. Faustyny. O 11:30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa tajemnicami bolesnymi, odśpiewanie suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…” i odmówienie Aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Następnie o 12:00 będzie sprawowana Msza święta. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach. Będziemy rozważali tajemnice bolesne różańca. – mówi ks. Konrad Wójcik.

Poniżej prezentujemy tekst Aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który jutro zostanie odmówiony. Włączmy się do tej modlitwy.


Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu Pracowników Służby Zdrowia i Chorych
z prośbą o ustanie pandemii koronawirusa

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło, 

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia, 

aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Wszechmogący Boże, 

w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, 

z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu,

dokonany przez św. Jana Pawła II. 

Do Ciebie z pokorą wołamy!

Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. 

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, 

a zdrowi chronieni przed zakażeniem. 

Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, 

dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, 

a zmarłych przyjmij do swego domu w niebie.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, 

aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. 

Odnów naszą wiarę, 

abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, 

który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. 

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, 

aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, 

zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata 

i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, 

miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

  • Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
  • Św. Janie Pawle, módl się za nami.
  • Św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

Amen.