Marsze dla Życia i Rodziny

669
Marsz dla Życia i Rodziny. Radom 2019. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Marsze dla Życia i Rodziny to przede wszystkim święto rodzin, stano­wiące okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny. Są sposobnością, by spotkać osoby, z którymi można dzielić te same wartości. W marszach tych uczestniczą przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia. Marsz dla Życia i Rodziny jest ini­cjatywą apolityczną, rodzinną i odwołuje się do wartości, których przekaźnikiem jest Kościół katolicki.

Marsze dla Życia i Rodziny są manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Marsze to nie tylko kolorowy koro­wód, to również dobitna odpowiedź na najważniejsze wyzwania naszych czasów, gdy świadomie niszczy się małżeństwo i rodzinę. Ustanawia się prawo, które zrównuje małżeństwo oparte na sakramentalnym związku kobiety i mężczyzny z osobami tej samej płci, dając im prawo do adopcji dzieci.

Organizatorami Marszów są środowiska, grupy, ruchy, stowarzyszenia i osoby kierujące się katolicką wizją małżeństwa i rodziny. Przypominają, że rodzina oparta jest na nierozerwalnym sakramentalnym związku kobiety i męż­czyzny, a rodzice mają prawo i obowiązek wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jest to twierdzenie oparte na prawie naturalnym, które potwier­dzone jest między innymi w Konstytucji. Te prawa powinny być przez wszystkich uznawane i chronione. Ponieważ rodzice pełnią pierwszoplanową rolę wycho­wawczą, wszelkie instytucje publiczne winny pełnić rolę pomocniczą, uznając autorytet i wolę rodziców.

Celem Marszów jest danie świadectwa o podstawowej wartości ludz­kiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczy­zny, otwartym na przyjęcie i wychowanie. Podczas pochodu ukazywane są hasła afirmujące rodzinę.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny w Polsce miał miejsce 4 czerwca 2006 roku. Ruch marszowy dynamicznie się rozwija i w 2019 roku inicjatywę tę podjęło już ponad 150 miast. Ogólnopolskim koordynatorem Marszów jest Cen­trum Życia i Rodziny.

Marsze dla Życia i Rodziny stanowią okazję do pięknego świętowania w wielkiej rodzinie rodzin z całego miasta czy okolicznych miejscowości. To wielka radość móc spotkać się z innymi małżeństwami i rodzinami, aby wspólnie cieszyć się z tego, że zostaliśmy powołani do życia w małżeństwie i rodzinie. To okazja do prezentowania własnych wartości i obrony zagrożonych warto­ści rodziny, której pojęcie dziś jest niestety coraz częściej redefiniowane. Warto zatem całymi rodzinami wziąć udział w tym wydarzeniu.

Małgorzata Górka