Medytacja biblijna – Psalm 122 i 126 – dzień VIII

522
Medytacja biblijna. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Panie, Boże mój! Ty jesteś światłem dla niewidomych i siłą mocnych. Odkryj przede mną tajemnice Twego Słowa. Duchu Święty, daj mi głębsze zrozumienie Pisma, gdyż Ty przenikasz głębokości Boga i mojego serca.

Dzisiaj jest dzień radości, dzień dojścia do miejsca pielgrzymowania, dzień osiągnięcia celu. Pomódlmy się dzisiaj psalmami, które towarzyszyły pielgrzymom wchodzącym do Jerozolimy.

  • Odczytanie fragmentów – Psalm 122:

„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu PANA!».
Stanęły już nasze nogi na twoich dziedzińcach, Jeruzalem!
Jeruzalem, zbudowane jak miasto, gdzie wszyscy się jednoczą.

Bo tam wstępują plemiona, plemiona PANA, by zgodnie z prawem Izraela sławić imię PANA.
Tam bowiem ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida.

Jeruzalem, proś o to, co służy pokojowi, i o pomyślność dla tych, co cię miłują.
Niech pokój będzie w murach twoich i pomyślność w twoich pałacach!

Za względu na moich braci i bliźnich będę głosił: Pokój tobie!
Ze względu na dom PANA, naszego Boga, życzę ci szczęścia”.

Psalm 126:

„Gdy PAN odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie!
Wtedy nasze usta napełniły się radością, a nasz język weselem.
Wówczas mówiono między narodami: «PAN uczynił im wielkie rzeczy».
PAN uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas przepełnia.

Odmień nasz los, PANIE, jak wyschłe strumienie w ziemi południowej!

Ci, którzy we łzach sieją, będą zbierać z radością.
Idą z płaczem, niosąc ziarno, lecz wracają z radością, niosąc snopy!”.

(Oprac. ks. Kamil Jan Kowalski)