Medytacja biblijna – Testament z Krzyża – dzień VII

641
Medytacja biblijna. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl
 • Modlitwa na rozpoczęcie medytacji:

Pieśń do Ducha Świętego.

Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia, strzeż mojego skupienia zatrzymaj ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Podpowiedz mi, Niewiasto Modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana Księgo, Która dałaś światu do czytania wieczne Słowo Ojca, prowadź mnie w lekturze świętego Tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo, w którym Ojciec wyraża całkowicie samego siebie. Ty, która jesteś Świątynia Ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny do Ciebie. Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy, rozważając je w sercu. Niewiasto Modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana: Niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew staną się moimi. Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna, uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co błagam i co kontempluję.

 • Odczytanie fragmentu – J 19, 25-27:

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”

 • Rozważanie:

25: Obok krzyża stała Matka Jego.

Dzisiaj w sposób szczególny patrzymy na tajemnicę kapłaństwa i modlimy się za kapłanów, których Pan wybrał do sprawowania Ofiary krzyża. Maryja jest tutaj wzorcem duchowości kapłana: bez względu na wszystko – być przy Ofierze, którą Jezus składa na krzyżu za zbawienie świata. Każdy kapłan przez Maryję jest zaproszony do tego, by tak jak Ona łączyć swoje cierpienia z Męką Jezusa.

  • Jak często modlisz się za księży?
  • W jaki sposób dajesz im swoje wsparcie w ich trwaniu przy krzyżu?

26: Niewiasto, oto syn Twój.

W tym momencie historii zbawienia każdy z nas został zamknięty w Niepokalanym Sercu Maryi. Bycie synem Maryi oznacza wejście w braterską, bliską relację z Jezusem. Do takiej bliskości szczególnie są powołani kapłani, którzy na co dzień obcują z największymi tajemnicami Kościoła, począwszy od sprawowania świętej Eucharystii.

  • Teraz, w chwili ciszy, opowiedz Matce Bożej o kapłanach, którzy są ci jakoś bliscy i zawierz ich Jej opiece.
  • Poproś Maryję, by księżom, którzy teraz idą z tobą w tej grupie pielgrzymkowej, wymodliła łaskę bliskości z Jezusem, zwłaszcza w czasie sprawowania Eucharystii.

27: Oto Matka twoja.

Obecność Maryi w życiu Kościoła nie jest czymś dodatkowym i jedynie pożytecznym. Ona, będąc pod krzyżem, stała się moją i twoją Matką. Matka rodzi dziecko do życia, to ona je szczególnie pielęgnuje i obdarza miłością. Podobnie rzecz ma się w przypadku naszej relacji z Jezusem: Maryja jest tą, która jest w stanie, jako najczulsza z matek, uprosić nam nowe życie, doprowadzić nas do żywej relacji z Jezusem.

  • W chwili osobistej modlitwy zawierz Maryi swoje życie.
  • Oddaj pod Jej opiekę także kapłanów i swoją rodzinę.
 • Pieśń uwielbienia połączona z dziękczynieniem za doświadczenie Słowa Bożego.

(Oprac. ks. Michał Podsiadły)