Modlitwa Różańcowa – Tajemnice bolesne – dzień VIII

572
Pielgrzymka. Różaniec. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

Każdego dnia naszego pielgrzymowania wplataliśmy w tajemnice różańca nasze prośby i podziękowania pisane sercem. Dzisiaj, kiedy za chwilę staniemy przed Twym Tronem, Królowo Polski, „odnowić śluby nasze chcemy. […] Wolności, wiary i Kościoła, za wszelką cenę strzec będziemy. Królowo Polski, przyrzekamy! Królowo Polski, ślubujemy!”.


Tajemnica I – Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Zaczynać każdy dzień modlitwą, zgodzić się na to, co dzisiaj Bóg dla mnie zaplanował. Podejmować trudy pracy i obowiązków bez narzekania. Strzec daru łaski uświecającej. I nie tracić nadziei, że modlitwa przepełniona wiarą, będzie dokonywać cudów w życiu mojej rodziny.

„Królowo Polski, przyrzekamy! Królowo Polski, ślubujemy!”


Tajemnica II – Biczowanie Jezusa

Podejmować wciąż na nowo walkę z naszymi wadami osobistymi i narodowymi. Pozostać wiernymi Bożym Przykazaniom. Kształtować sumienia dzieci i młodzieży i chronić przed demoralizacją. I nie tracić nadziei, że walka o miejsce Boga w życiu społecznym i rodzinnym odnawiać będzie oblicze polskiej ziemi.

„Królowo Polski, przyrzekamy! Królowo Polski, ślubujemy!”


Tajemnica III – Cierniem ukoronowanie Jezusa

Uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby w rodzinach naszych nie było nienawiści i przemocy, aby „Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju”. I nie tracić nadziei, że Polska pozostanie zawsze wierna Chrystusowi.

„Królowo Polski, przyrzekamy! Królowo Polski, ślubujemy!”


Tajemnica IV – Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Stać na straży nierozerwalności małżeństwa. I nie tracić nadziei, że pomimo fali rozwodów, małżeństwo – związek mężczyzny i kobiety – będzie świętym i trwałym przymierzem.

„Królowo Polski, przyrzekamy! Królowo Polski, ślubujemy!”


Tajemnica V – Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Dar życia uważać za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Walczyć w obronie każdego życia, od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. I nie tracić nadziei, że cywilizacja życia odniesie triumf nad cywilizacją śmierci.

„Królowo Polski, przyrzekamy! Królowo Polski, ślubujemy!”

(Oprac. ks. Szymon Mucha)