Modlitwy poranne – dzień I

393
Modlitwa poranna. Pielgrzymka Radomska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego.

Na progu nowego dnia przyzywajmy łaski Ducha Świętego.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

W Święto Przemienienia Pańskiego wyruszamy na szlak pielgrzymkowy, na szlak wędrownych rekolekcji. Niech te dni będą czasem naszego spotkania z Panem i Jego Matką. W chwili ciszy wzbudźmy intencje i postanowienia dnia dzisiejszego. Pamiętajmy dziś szczególnie o naszych rodzinach.

Ojcze nasz…

Maryjo – nadziejo rodzin, rozpoczynamy pielgrzymowanie do Twojego cudownego Wizerunku na Jasnej Górze. Każdy z nas niesie do Twoich stóp swoje intencje, trudy, boleści czy radości. Odczytujemy z tekstu Ślubów Jasnogórskich, złożonych przed laty i wciąż czekających na wypełnienie: „Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej”, i oddajemy dzisiejszy dzień wędrowania naszej Matce.

Pod Twoją obronę…

„Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi”. Amen.

(oprac. s. Emilianna Filipek)