Modlitwy poranne – dzień IV

343
Modlitwa poranna. Pielgrzymka Radomska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego.

Stańmy przed Bogiem na początku tego dnia, aby podziękować za spokojną noc i prosić o błogosławieństwo na kolejny dzień naszych rekolekcji w drodze. Potrzebujemy umocnienia mocą z wysoka, więc wołamy: Przyjdź, Duchu Święty! Rozpal nasze serca ogniem miłości. Umocnij naszą wiarę. Rozjaśnij nasze umysły i wzmocnij je swoimi darami, aby kolejny dzień naszego życia przybliżał nas do świętości. Wzywamy Cię, Duchu Miłości, przyjdź i umocnij nas.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Ojcze, Abba. Dziękujemy Ci za spokojną noc. Pochodzimy z różnych miejsc, różnych środowisk. W codziennym pielgrzymowaniu pamiętamy o naszych rodzinach, z których pochodzimy, w których wzrastamy. Ojcze Niebieski, prosimy o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Ojcze nasz…

Ojcze nasz…

Czarna Madonno, Maryjo – Domie Złoty, Matko Chrystusowa. Prosimy Cię, weź nas pod płaszcz swojej opieki, abyśmy, tak jak Twój Syn, mogli wzrastać, nabierać mocy Bożej i napełniać się mądrością. Maryjo, nadziejo rodzin – polecamy Ci wszystkie małżeństwa. Umacniaj je łaską wierności i nierozerwalności małżeńskiej. Błogosław rodzinom, aby godność osoby ludzkiej zawsze była chroniona, by życie ludzkie mogło się rozwijać. Maryjo – najlepsza Matko, przynosimy Ci wszystkie dzieci, aby uczyły się od Ciebie wierności Chrystusowi. Królowo Polski, wypraszaj u Twego Syna łaski potrzebne nam do tego, by stawać się uczniami i świadkami Chrystusa.

Zdrowaś Maryjo…

Pragniemy wzrastać w wierze przodków, dlatego wyznajemy naszą wiarę w Boga naszego Ojca. Odrzucamy wszelkie podszepty złego, by wszczepiać w umysły i serca ducha Ewangelii i miłości.

Wierzę w Boga…

Każdego dnia zmagamy się z trudnościami, aby osiągać świętość. Postępujemy drogą Bożych Przykazań, które prowadzą do zbawienia. Pragniemy strzec tych zasad, a także obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. By wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi i stawać się świadkami, staramy się postępować według Dekalogu, który wspólnie wyznajemy:

Dziesięć Przykazań Bożych

Każdy dzień niesie zagrożenia i pokusy, z którymi sami nie dajemy sobie rady. Potrzebujemy mocy z wysoka, dlatego przyzywamy Posłańców Bożych, aby pomagali nam bronić siebie i innych przed bezbożnictwem i zepsuciem.

Aniele Boży stróżu mój…

Wdzięczni za wczorajszy dzień, w którym dziękowaliśmy za dar życia, stajemy przed kolejnym wyzwaniem – świętością małżeństw i rodzin. Wyznając wiarę w Trójcę Świętą, przyjmując Boże błogosławieństwo i czyniąc znak krzyża na sobie, pieczętujemy się Miłością Bożą. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, które za chwilę będziemy medytować.

Błogosławieństwo kapłańskie.

(Oprac. ks. Wojciech Tkaczyk)