Msza święta pod przewodnictwem Biskupa

3330
Mstów. Msza św. podczas pielgrzymki. Przewodniczy bp H. Tomasik

Wypada, jeśli nie ma diakonów, by ks. Biskupowi towarzyszyło dwóch koncelebransów (proboszcz parafii i dziekan dekanatu, lub inny wyznaczony kapłan, który zgodnie z prawem może po raz kolejny koncelebrować danego dnia).

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach.

1. Ks. Biskup ubiera się w szaty mszalne w zakrystii.

2. Po zasypaniu kadzidła udaje się procesja do prezbiterium. Towarzyszy jej śpiew pieśni lub utwór instrumentalny. Ks. Biskup po przyklęknięciu, całuje ołtarz i okadza go, po czym udaje się do miejsca przewodniczenia.

3. Powitanie, w krótkich słowach wypowiadają członkowie parafii i ewentualnie ks. proboszcz. Nie mnożymy powitań – wystarczy jedno. Nie wypowiada się żadnych powitań po pozdrowieniu podczas Mszy świętej.

4. Obrzędy wstępne powinny rozpoczynać się od miejsca przewodniczenia, (OWMR 50, 124) (ołtarz pozostaje pusty, bez Mszału i mikrofonu, aż do złożenia darów) dlatego potrzebnych jest dwóch posługujących przy Mszale i mikrofonie lub odpowiednio przygotowane miejsce przewodniczenia z pulpitem i mikrofonem. Ksiądz Biskup nie rozpoczyna Mszy świętej od ołtarza.

5. W czasie bierzmowania jako akt pokuty stosuje się aspersję. Należy przygotować kociołek z wodą do pobłogosławienia (nie „święconą”) i kropidło.

6. Liturgia słowa:

  • czytania mszalne wykonują odpowiednio przygotowani lektorzy. Należy zwrócić uwagę również na godny strój czytających Słowo Boże. Czytania mszalne wykonuje się zawsze i tylko z Lekcjonarza Mszalnego. Nie wolno czytać z kartek i „kserówek”. Miejscem wykonywania czytań mszalnych jest zawsze ambona. Czytań nie powinny wykonywać dzieci (Wskazania do OWMR nr 13),
  • psalm responsoryjny jest proklamacją Słowa Bożego – wykonuje się go z ambony lub innego odpowiedniego miejsca (OWMR 61) i wykonuje go tylko jedna osoba. Nie wolno śpiewać go „na głosy”, powierzać scholii, chórowi czy dwóm osobom (Wskazania do OWMR nr 14),
  • aklamacja przed Ewangelią stanowi samodzielny obrzęd i może być wykonywana przez scholę, kantora, chór lub organistę,
  • Ewangelię odczytuje diakon lub jeden z koncelebransów prosząc wcześniej Biskupa o błogosławieństwo (OWMR 212). Ewangelię odczytuje się z Lekcjonarza lub Ewangeliarza. Nie wolno w procesji wejścia, ani podczas liturgii słowa używać żadnej innej księgi (Wskazania do OWMR nr 8),
  • w czasie uroczystych celebracji, jeśli używa się Ewangeliarza Biskup udziela błogosławieństwa z miejsca przewodniczenia po odczytaniu Ewangelii, a wierni żegnają się. Powtarza się wówczas aklamację przed Ewangelią bez wersetu,
  • Biskup wygłasza homilię z katedry siedząc, lub z ambony stojąc (CLPB 142); po homilii następuje chwila milczenia (nie dotyczy bierzmowań), podczas bierzmowania Biskup kończy homilię obrzędem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych
  • wstęp i zakończenie do Modlitwy wiernych Biskup wypowiada z miejsca przewodniczenia. Wezwania odczytuje diakon lub wierni świeccy z ambony lub innego odpowiedniego miejsca (OWMR 71). Tekst Modlitwy wiernych ma być wcześniej przygotowany na ambonie lub sami odczytujący go trzymają go w rękach, ale w odpowiednich okładkach, a nie na kartkach papieru. Wezwania mają być zwięzłe i w odpowiedniej kolejności (OWMR 70). Ma ich być przynajmniej cztery, a najwyżej sześć (Wskazania do OWMR nr 26).

7. Przygotowanie darów.

  • po zakończeniu Modlitwy wiernych wszyscy siadają i zachowują taką pozycję również podczas przynoszenia darów (OWMR 139). W tym czasie ministranci przygotowują ołtarz, a ks. Biskup odbiera dary przynoszone przez wiernych,
  • w procesji z darami nie wolno nieść darów symbolicznych. Można złożyć dary na potrzeby ubogich lub wspólnoty parafialnej. Jeśli niesie się dary przeznaczone dla ubogich lub parafii, niosący chleb i wino do konsekracji idą zawsze na końcu procesji (Wskazania do OWMR 29 b),
  • nic, co przyniesiono do ołtarza, nie składa się na ołtarzu. Można przygotować specjalny stolik lub miejsce w pobliżu ołtarza. W przeciwnym razie dary odnosi się do zakrystii (OWMR 73).

8. Podczas Modlitwy Eucharystycznej jeden z koncelebransów wypowiada modlitwy wstawiennicze za Kościół i wymienia imię Biskupa. Należy to czynić zgodnie z przepisami zawartymi w Mszale i OWMR. Nie dodaje się żadnych dodatkowych formuł typu „obecnym wśród nas” itd. Formuła brzmi: „z naszym Papieżem Franciszkiem, z naszym Biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem”. Kiedy w diecezji jest więcej niż jeden biskup pomocniczy wolno dodać formułę: „z naszym Papieżem Franciszkiem, z naszym Biskupem Henrykiem, i z jego Biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem”. Nie wymienia się imion Biskupów pomocniczych, także wtedy gdy przewodniczą Mszy świętej.

9. Należy zadbać o odpowiednią ilość naczyń liturgicznych do udzielania Komunii świętej, by przy dużej ilości wiernych nie przedłużać tej części liturgii.

10. Po modlitwie po Komunii świętej w krótkich słowach można złożyć podziękowania Ks. Biskupowi oraz podać zwięzłe ogłoszenia duszpasterskie. Jeśli podczas uroczystości ma przemawiać osoba świecka czyni to nie z ambony, lecz od mikrofonu z miejsca przeznaczonego dla komentatora. Ambony nie powinno się wykorzystywać do wystąpień (przemówień), które nie są związane z proklamacją słowa Bożego (Wskazania do OWMR nr 43).

11. Po błogosławieństwie ks. Biskup (i diakoni) całują ołtarz, inni zaś koncelebransi oddają mu cześć przez głęboki ukłon (OWMR 250-251). Następnie przyklękają i udają się do zakrystii.