(Nie)bezpieczna sieć

819

Radomscy policjanci spotkali się z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego, aby porozmawiać o odpowiedzialnym korzystaniu z internetu oraz o niebezpieczeństwach związanych z cyberprzemocą.

– Ksiądz, poprzez posługę głoszenia Ewangelii nie tylko z ambony umieszczonej w kościele, ale i za pośrednictwem mediów i środków społecznego przekazu, stopniowo uzyskuje status osoby publicznej, a przez to może napotykać różnego rodzaju niebezpieczeństwa. – napisali klerycy na swojej internetowej stronie (http://seminarium.radom.pl).

Seminarzyści dowiedzieli się, jak łatwo w dzisiejszym świecie można paść ofiarą cyberprzemocy i jak takiemu zjawisku przeciwdziałać. Ponadto zapoznali się z problemem narkotyków i dopalaczy oraz odkryli tajniki omijania prawa przez ludzi handlujących tego typu używkami. Podczas szkolenia został również poruszony temat terroryzmu.

Spotkanie uwrażliwiło przyszłych księży na problemy, z którymi mogą się zetknąć w duszpasterstwie, jak wychodzić z kryzysowych sytuacji, a przede wszystkim w jaki sposób pomóc osobom uzależnionym i przestrzegać przed nadmiernym upublicznianiem swoich danych w sieci.