Rekrutacja na studia w Instytucie Teologicznym w Radomiu w roku akademickim 2020/2021

915

Od 15 maja do 18 września 2020 roku trwa rekrutacja na studia w Instytucie Teologicznym w Radomiu w roku akademickim 2020/2021.

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

 • Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:
  • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);
  • uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
  • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).
 • Czas trwania studiów:
  • Magisterskie studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 10 semestrów
  • Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 3 semestry
 • Koszt studiów:
  • 85,00 zł – opłata wpisowa
  • 800,00 zł – opłata za semestr
 • Student studiów magisterskich PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi.

Dokumenty można składać od 15 maja do 18 września 2020 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1).

 • Kontakt:
  • Instytut Teologiczny w Radomiu przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie;