#RodzinnaMajówka – 12 maja. Małżeńskie communio personarum jako szczególna relacja mężczyzny i kobiety

554

Pieśń na rozpoczęcie: Cześć Maryi, cześć i chwała…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 12: Małżeńskie communio personarum jako szczególna relacja mężczyzny i kobiety

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio użył na określenie rodziny zwrotu „komunia osób” (z łac. communio personarum) i wyjaśnił, że jako pierwsza powstaje i rozwija się komunia pomiędzy małżonkami. Ta komunia między kobietą a mężczyzną w małżeństwie jest szczególną relacją, ponieważ jest sakramentem. [fragment] (oprac. Justyna Mazur  i Wiesław Mazur)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Gwiazdo śliczna, wspaniała…


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.