Spotkanie Noworoczne w Szkole Biblijnej św. Hieronima

606
Spotkanie noworoczne Szkoły Biblijnej. Foto: arch. Dzieła Biblijnego

W pierwszą niedzielę stycznia słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych spotkanie opłatkowe. Na świąteczne spotkanie przyjechał bp Adam Odzimek.

– Szkoła Biblijna wpisuje się nie tylko w życie duszpasterskie diecezji, ale jest realizacją słów, które przywołał w Liście apostolskim „Aperuit illis”, ustanawiającym Niedzielę Słowa Bożego Ojciec św. Franciszek, że: „Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie. – powiedział ks. Jacek Kucharski, rektor uczelni, witając dostojnego gościa. Życzył również wielu owocnych lat w przybliżaniu i wyjaśnianiu słowa Bożego zawartego w Biblii, która – jako pasterzowi i bibliście – jest tak droga Biskupowi Adamowi.

Szczególne życzenia pasterskie usłyszeli studenci i wykładowcy szkoły biblijnej. Biskup Adam wyraził nadzieję, że nie zagaśnie w niej nigdy pragnienie życia w bliskości Boga obecnego na kartach Pisma świętego.

Świątecznemu spotkaniu towarzyszył kapłański zespół muzyczny „Jak najbardziej”.