Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” FSE

3583

Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

Ruch skautowy opierający się na pedagogice Lorda Roberta Baden-Powell’a, myśli Ojca Jakuba Sevin i bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postacie jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

Ruch jednoczy młodych ludzi z różnych krajów Europy. Skauci mają te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę. Został powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii. Ruch istnieje w 20 krajach europejskich, skupia organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne.

Ruch dostarcza każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach:

 • zdrowie i sprawność fizyczna,
 • zmysł praktyczny,
 • kształcenie charakteru,
 • zmysł służby,
 • życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie:

 • wilczki (8-12 lat),
 • harcerki i harcerze (12-17 lat),
 • przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.

Skauci Europy cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r. W Polsce Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego jest uznane przez Konferencję Episkopatu Polski.

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.

Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.

W Polsce Skauci Europy posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego.


 • W Diecezji Radomskiej Skauci Europy działają m.in. przy parafiach:
  • Bł. Annuarity na Michałowie
  • Św. Teresy od dzieciątka Jezus (Borki)
  • Matki Bożej Królowej Świata (Os. Nad Potokiem)
  • Św. Stefana na Idalinie
  • Św. Piotra (Os. Gołębiów II)
  • Opieki NMP (Katedra)
  • Św. Krzyża w Kozienicach


Władze Hufca Radomskiego SHK-ZAWISZA FSE