Stowarzyszenie “Młyńska” Verum Bonum Pulchrum

1492

Stowarzyszenie “Młyńska” Verum Bonum Pulchrum powstało w 2013 roku z inicjatywy członków komisji synodalnej zajmującej się sprawami kultury, środków społecznego przekazu i nowej ewangelizacji w diecezji radomskiej. Prezesem stowarzyszenia został Zbigniew Skuza, wicedyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Ks. Piotr Turzyński, obecnie biskup pomocniczy diecezji radomskiej, jeden z inicjatorów i pomysłodawców stowarzyszenia, a jednocześnie przewodniczący synodalnej komisji przypomina, że działalność Stowarzyszenia wpisuje się w nową ewangelizację, gdy w czasie relatywizmu, gdzie brzydotę nazywa się pięknem, chcemy pokazać kulturę chrześcijańską. Jest wiele cennych inicjatyw, które Stowarzyszenie chce promować. Dlatego będzie m.in. współorganizowało Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Łacińska część nazwy stowarzyszenia odwołuje się do filozoficznego pojęcia transcendentaliów: verum (tego, co prawdziwe), bonum (tego, co dobre) i pulchrum (tego, co piękne). W tym rozumieniu chcemy się zajmować kulturą, która bada, tworzy i stara się zachować to, co dobre, prawdziwe i piękne. Tak o tym stanowi zatwierdzony statut, wskazując pierwszy i najważniejszy z celów, czyli działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej.


Cele Stowarzyszenia:

 1. Działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej,
 2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury Radomia i regionu,
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie kultury,
 4. Wspieranie społecznych inicjatyw oraz integracja osób, grup i stowarzyszeń zainteresowanych działalnością na rzecz kultury – w tym zwłaszcza kultury chrześcijańskiej,
 5. Tworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej dotyczącej wymiany doświadczeń praktycznych oraz osiągnięć naukowych związanych z tworzeniem i upowszechnianiem kultury regionalnej i narodowej, w tym zwłaszcza nawiązującej do dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.

ZARZĄD

 • Zbigniew Skuza – Prezes
 • Bp Piotr Turzyński – Wiceprezes
 • Wojciech Sałek – Wiceprezes
 • Joanna Nagay
 • Jakub Mitek

KOMISJA REWIZYJNA

 • ks. Stanisław Piekielnik
 • Aleksander Olszewski
 • ks. Jacek Wieczorek

Adres:
Stowarzyszenie “Młyńska” Verum Bonum Pulchrum
ul. Młyńska 23/25
PL 26-600 Radom

E: kontakt@stowarzyszeniemlynska.pl
W: www.stowarzyszeniemlynska.pl