4.3 C
Radom
niedziela, 25 lutego 2024 | 00:20 Europe/Warsaw
Strona główna Tagi Katecheza liturgiczna

Tag: katecheza liturgiczna

Katecheza nr 30 – Obrzędy wstępne: śpiew na wejście, znak krzyża,...

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. ... Prace apostolskie mają na celu,...

Katecheza nr 29 – Celebrans przewodniczący liturgii – znakiem Chrystusa

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) – zapewnił nas Pan Jezus. Jezus Chrystus jest obecny...

Katecheza nr 28 – Symbolika światła i okadzenia w czasie Mszy...

Używanie w liturgii elementów naturalnych ma swoje początki w kulcie Starego Testamentu i religiach pogańskich. Z liturgii synagogalnej zaczerpnęli Chrześcijanie zwyczaj używania ognia i...

Katecheza nr 27 – Przygotowanie osobiste do Mszy św., post eucharystyczny,...

Każda celebracja Mszy świętej ma prowadzić do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych, obejmującego zarówno duszę, jak i ciało. Powinna wzmacniać wiarę, ożywiać nadzieję...

Katecheza nr 26 – Modlitwa codzienna ludu Bożego – Liturgia Godzin

Modlitwa Kościoła to akt, do którego wezwani są wierni, aby przez uwielbienie, dziękczynienie i błaganie uświęcić czas i swoją działalność. Zachęta św. Pawła, aby...

Katecheza nr 25 – Nabożeństwa

„Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej”. Tą uroczystą formą Kościół wyznaje wiarę w świętość Pana Boga. Czyni...

Katecheza nr 24 – Procesja

Wyrażenie „procesja” pochodzi od łacińskiego słowa „procedere”. Oznacza ono „podążanie”, „kroczenie w oznaczonym kierunku”. Jest to akt religijny o charakterze wspólnotowym. Procesji towarzyszą  śpiewy...

Katecheza nr 23 – Funkcje liturgiczne wiernych

Zgromadzenie liturgiczne tworzy wspólnota wiernych. Gromadzi się ona, aby pod przewodnictwem kapłana uczestniczyć w tajemnicy ofiarowania się Jezusa Ojcu. We Mszy Świętej lud oddaje...

Katecheza nr 22 – Znaczenie śpiewu i milczenia w liturgii

Liturgia jest szczególnym i uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem. Gdy gromadzimy się na jej celebrowaniu, sam Pan jest pośród nas obecny i doświadczamy Jego...

Katecheza nr 21 – Kadzidło, okadzenie

Wśród wielu przedmiotów, które się używa podczas liturgii w kościele katolickim jest kadzielnica. Podczas uroczystych Mszy św. oraz różnych nabożeństw, kapłan lub diakon dokonują...

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content