Tak samo a inaczej, czyli o odpustach za zmarłych

922
Znicze. Cmentarz. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Pomoc duchowa jaką możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym to nie tylko modlitwa w ich intencji, Komunia święta ofiarowana za nich, ale też dar odpustu zupełnego.

W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa Penitencjaria Apostolska* rozszerzyła możliwość uzyskiwania odpustów na cały miesiąc listopad, a nie tylko na dni 1-8 listopada, jak  to było dotychczas. Ponadto odpust mogą zyskać także osoby, które ze względu na pandemię nie mogą spełnić warunku pójścia na cmentarz lub nawiedzenia kościoła.

  1. Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.
  2. Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.


*) DEKRET w sprawie odpustów zupełnych dla wiernych zmarłych w obecnej sytuacji pandemicznej (dokument w języku włoskim).