W trosce o dzieci i młodzież

983
Młodzież na KODA i KAMUZO. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Marek Solarczyk podpisał dziś dekret wprowadzający w normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży, zasady praktyk duszpasterskich oraz normy proceduralne w przypadku zgłoszeń tzw. “poważnego przestępstwa” (łac. delicta graviora). Powołał również ks. Marka Adamczyka na duszpasterza osób pokrzywdzonych; będzie on współpracował z ks. Jarosławem Wojtkunem, delegatem Biskupa Radomskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

– Normy mają uwrażliwić każdego z nas na to, abyśmy z troską podchodzili do dzieci i młodzieży, aby pomagać im rozwijać to, co jest pięknem i bogactwem ich życia. Normy odwołują się także do pewnych wskazań duszpasterskich. Są tam również zapisy, które odnoszą się do sytuacji, kiedy dowiemy się o skrzywdzeniu takiej osoby, w jaki sposób jej pomóc, w jaki sposób odnieść się, by zachować przepisy prawa państwowego, ale jednocześnie być konsekwentnym w zachowaniu przepisów kościelnych – powiedział bp Marek Solarczyk na antenie Radia Plus Radom.

Oto treść dekretu:

Radom, dnia 18 lutego 2021 r.

L. dz. 325/21

DEKRET

W trosce o dobro dzieci i młodzieży powierzonych duszpasterskiej opiece w diecezji radomskiej oraz przeciwdziałając wszelkim formom wykorzystania i krzywdzenia tych, których Bóg powierzył naszej pieczy, z dniem 19 lutego 2021 roku wprowadzam „Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w diecezji radomskiej” i „Normy proceduralne w przypadku zgłoszeń delicta graviora oraz w przypadkach innych wykroczeń przeciwko VI Przykazaniu Dekalogu obowiązujące w diecezji radomskiej” i zobowiązuje do ich przestrzegania we wszystkich parafiach, dziełach i wspólnotach naszej diecezji.

† Marek Solarczyk
Biskup Radomski

Ks. Marek Fituch
Wicekanclerz Kurii


Ks. dr kan. Marek Adamczyk, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ks. Marek Adamczyk jest kapłanem od 21 lat. Przed formacją seminaryjną ukończył Politechnikę Warszawską, a już jako kapłan zdobył tytuł doktora socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Przez sześć lat pełnił funkcje duszpasterza akademickiego i diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Jest też organizatorem Apeli Młodych – spotkań młodzieży na radomskim deptaku. Pełnił również funkcję diecezjalnego koordynatora Światowych Dni Młodzieży. Obecnie jest proboszczem parafii św. Jadwigi Królowej w Radomiu (Os. Akademickie).

Ks. dr prał. Jarosław Wojtkun, rektor WSD w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Delegatem Biskupa Radomskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży jest ks. dr. Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu i wykładowca teologii moralnej tegoż seminarium.

 

 

 


Tu znajdują się informacje kontaktowe oraz wspomniane wyżej dokumenty:

Ochrona dzieci